Miksi kaupungit tarvitsevat markkinoita (lobbareiden sijaan)?

Kirjoitus on kuudes osa vaaliohjelmasarjaani Kun ajattelen kaupunkia ja sen elinvoimaa, ajattelen aika usein markkinoita. Tähän on taustansa. Olen osakkaana tietoliikennealan yrityksessä, joka myy tuotettaan oikeastaan kaikkiin maihiin. Minkäänlaista “edunvalvontaa” meidän ei ole mahdollista harjoittaa: on vain tuote, asiakkaat ja me. Markkinat hoitavat, ja me pärjäämme jos osaamme asiamme. Ainakin omalle sukupolvelleni tämä lienee luonteva […]

Fossiilisista irtautumisesta ja vaalikoneisiin vastaamisesta

Vaaleja ei ole ilman vaalikoneita, ja hyvä niin. Kun itse olen seurannut erästä keskeisimmistä, HS:n vaalikonetta, ovat minut saaneet kärkeen ihmiset, joiden kanssa kuvittelenkin ajattelevani asioista samalla tavalla. Vaalikoneisiin vastaaminen on samalla vähän taidetta, kun pitää pyrkiä erottautumaan siellä, missä erottautuminen on mahdollista. Hyvä esimerkki on kysymys fossiilisista polttoaineista irtautumisesta: Kysymys: ”Suomen tulee luopua kivihiilen, […]

Rakennemuutos ohjaa ihmisiä kasvukeskuksiin – hyvä niin

Kirjoitin viidennen osan vaaliohjelmasarjaani Aamulehden mielipidepalstalle Aamulehdessä pitkään käyty keskustelu kaupungin rakentamisesta on eräs oire Suomen kahdesta päällekkäisestä asumiseen liittyvästä ongelmasta. Rakennemuutos ohjaa ihmisiä kasvukeskuksiin ja tyhjentää samalla laajoja alueita muualla. Hyvä esimerkki tästä oli muutama viikko sitten uutisoitu Kemijärven tilanne, jossa omakotitalot eivät käy kaupaksi edes alle rakennuskustannusten. Asumistrendit muuttuvat myös keskusten lähellä. Esimerkiksi […]

Yritystuet tulisi poistaa – ja säästyvä raha käyttää paremmin

Kirjoitus on neljäs osa vaaliohjelmasarjaani. Yritystuet ovat tavallaan kummajainen suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa.  Vaikka tunnustetaan, että  yritystuista ei oikeastaan ole hyötyä, ne ovat silti olemassa. Eivätkä ainoastaan ole olemassa, vaan kaiken lisäksi ne ovat lisääntyneet viime vaalikaudella. Laskentakaavasta riippuen ne ovat vähintäänkin miljardeja, ja HS:n laskelman mukaan kaikkiaan yritystukia on 4,8 miljardia euroa. Sillä rahoittaisi esimerkiksi […]

Yhdyskuntalautakunnan lista 10.2.2015

Lautakunnan asioissa ei mitään erityisen yllättävää. Hervannan lukion alueen täydennysrakentaminen, hyväksyntä Asemakaavaehdotusta on tarkistettu vielä sitten viime näkemän keskustelunkin pohjalta siten, että autopaikkamitoitusta on korjattu parempaan suuntaan – 1 ap /120 m2 (tai 1 ap/140 m2 vuokra-asunnoissa). Tämä on ehdottomasti oikea suunta tulevan ratikkareitin varrella. Todettakoon, että muuan yksittäinen mielipiteenkirjoittaja olisi halunnut autopaikan jokaista 40 […]

”Muutama tarkennus Arto Pirttilahdelle” – eli Mänttä-Vilppula ansaitsee parempaa

Kirjoitin vanhaan tuttuun paikallislehteen KMV:hen vastineen kansanedustaja Arto Pirttilahden kolumniin. Vaikka alkuperäistä tekstiä ei tässä olekaan, saa varmaan sen sisällöstä olennaisen irti. Arto Pirttilahti (kesk.) ivaili kolumnissaan (KMV 2.2.) kaikille nykyisen hallituskauden toimille. Ennen vaaleja voisi ajatella, että potentiaalisten hallituspuolueiden kansanedustajat keskittyisivät ennemmin kertomaan ratkaisuista, joilla Suomen haasteita ratkaistaisiin. Samalla pari Pirttilahden mainitsemaa asiaa vaativat […]

Yleistä blogista

Olen havainnut viime aikoina, että blogin aihepiirejä on lopulta vaikea hallita: kaupunkipolitiikan ja yhdyskuntalautakunnan listojen avaamisen ohelle viime aikoina on tullut mukaan eduskuntavaaliohjelmani. Pyrin kategorisoimaan kirjoitukset etsimisen helpottamiseksi, mutta ehkä olennaisempaa on havaita, että politiikassa eri tasot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun haluamme tehdä hyvää kaupunkipolitiikkaa Tampereelle, tarvitaan siihen valtioneuvostolta linjauksia ja eduskunnalta lakeja.

Annetaan Pirkkalan olla Pirkkala

Mielipide Pirkkalainen-lehdessä 4.2.2015 Nykyisen hallituskauden toteumatta jääneisiin hankkeisiin kuuluu kuntauudistus. On kuitenkin ilmeistä, että monissa kunnissa on paineita jonkinlaiseen kuntauudistukseen myös sote-uudistuksen jälkeen. Itsekin olen aiemmin ollut kaupunkiseutujen laajempien  kuntaliitosten kannalla, mutta tullut nykyisen hallituskauden aikana toisiin ajatuksiin. Kunnallisen päätöksenteon kannalta laajat kunnat ovat ongelmallisia. Tampereella on jo nykyisin turhaa vastakkainasettelua maaseutumaisen Teiskon ja kaupunkimaisen […]

Miten tiedettä ja yliopistoja kannattaisi rahoittaa?

Tällä viikolla nousi julkisuuteen Tutkimus- ja innovaationeuvoston selvitys yliopistoihin kaavailluista uudistuksista. Kuten HS:n artikkelista voidaan nähdä, yliopisto- ja tiedejournalismi on vaikea laji mutta eräs kohta raportista nostaa kysymyksiä:

“Neu­vos­to poh­tii asia­kir­jas­sa eri­lai­sia kri­tee­re­jä, joi­den pe­rus­teel­la yli­opis­tot sai­si­vat jat­kos­sa ra­hoi­tus­ta. Yk­si kri­tee­ri on tut­ki­joi­den vä­hen­tä­mi­nen.

Yhdyskuntalautakunnan lista 27.1. (ja kokous 13.1.)

Lautakunta kokoontuu taas tiistaina. Viime kokouksesta muutama nosto: Ajankohtaisissa asioissa oli esittelyssä mm. keskustan kävely- ja hidaskadut. Hankalimmaksi nousee  Verkatehtaankatu, jonne pitäisi saada jonkinlainen pyöräily-yhteys ainakin välille Aleksanterinkatu – Hatanpään valtatie. Muilta osin suunnitelmat vaikuttivat kohtuullisen hyvältä. Rakenteellista pysäköintiä olisi syytä saada aikaiseksi. Santalahden rantapuisto hyväksyttiin Samoin hyväksyttiin Hatanpään valtatien pyörä- ja jalankulkuratkaisut. Mitoitus riittää […]