Photo by: Backbone campaign
Photo by: Backbone campaign

Yhä suurempi osa palveluistamme syntyy ja kulkee netin kautta. Vielä suurempi osa talouden innovaatioista syntyy netissä: niin Facebook, Uber, Netflix kuin vielä syntymättömätkin palvelut tarvitsevat samalla yhä enemmän kaistaa.

Nämä innovaatiot syntyvät kuitenkin silloin, kun niille annetaan tilaa syntyä. Tämä edellyttää netin neutraliteettiä: jokainen datapaketti on yhtä arvokas ja sitä laskutetaan samalla tavalla.

Turun sanomat uutisoi verkko-operaattoreiden halusta muuttaa tilannetta: jos operaattorit saavat laskuttaa tai priorisoida liikennettä eri tavoin, tulee niistä helposti portinvartijoita, jotka estävät uusien palveluiden syntyä. Vaihtoehtoisesti ne voivat saada kilpailuetua markkinoilla: operaattorin omia palveluitahan ei tällaiset rajoitteet välttämättä koskisi – hehän voisivat huomaamatta itse liikennettä säännellä.

Kaistan riittävyyteen liittyvänä huolena on esitetty tuttuja (terveydenhuollon tietoliikenne) kuin uusiakin (robottiautot) huolia. Käy kuitenkin mielessä, että jos uhkakuvia oikeasti on, ei näitä palveluita ehkä kannattaisi netin yli ajaa – tai sitten ratkaista haasteet muuten. Todelliset operaattoreiden uhkakuvat ovat sinänsä muualla – siinä, että siirtomäärät kasvavat vaikka rahoituspohja ei.

Lain kannalta tilanne on epäselvä, ja vaatii selkeyttämistä. Mallia voisi ottaa osin Yhdysvalloista, jossa hidastaminen on viime aikoina kielletty. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten paikallinen viranomainen uskaltaa asiassa toimia.

Olennaista kuitenkin kuluttajalle ja uudelle nettipalveluyrittäjälle on, että operaattoreita ei saa hänen puolestaan päästää nettipalveluiden hyvyyttä, huonoutta, tärkeyttä tai turhuutta* määrittelemään – etenkään salassa. Netin neutraliteetti tulisi turvata ja palveluiden sisällään pitämät ominaisuudet tulisi avata. Tähän tarvitsemme lainsäädäntöä niin kansallisesti kuin EU:ssakin.

 

 

*) Sivumennen sanoen pornon rooli asiassa ei ole mitätön.