Yhdyskuntalautakunta kokoontuu jälleen tiistaina. Lista on lyhyt, mutta mielenkiintoinen.

Kaupunkiympäristön kehittämisen tilinpäätös

Tulot olivat hieman ennakoitua suuremmat ja menot hieman ennakoitua pienemmät. Joskus näinkin.

Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, kortteli 13 (Puutarhakatu ja Kauppakatu)

Suunnitelma vaikuttaa hyvältä, ja korttelin tehokkuusluvut kasvavat suunnilleen puolitoistakertaistuu. Samalla noudatetaan jo ennakoivasti tulevaa pysäköintinormia (1 ap / 200 m2), ja ihan hyvästä syystä. Liikenteellisesti ja kaupallisesti paikka on aika keskeinen.

Eräässä mielipiteessä pysäköintinormista oli kuitenkin pahastuttu: ilman asuntokohtaista autopaikka alueen asujaimisto yksipuolistuu. Veikkaisin pohjalla olevan asenteen viittaavan siihen, että kunnon perheellä on auto. Mielipiteissä pohdittiin myös korttelin sisäpihalle tulevan terassin (/kesäteatterin) melua, mutta tähän on aineistossa määräykset. Ja onhan se nyt monin verroin paremmassa käytössä kuin nykyään parkkipaikkana. Jos kaupungin länsipuolelle halutaan elämää, täytyy olla tyytyväinen jos elämää tulee.

Kauppakadun ja Kuninkaankadun tuleva kulmaus. Uusi rakennus tuo paikalle huomioarvoa nykyisen lähiölättänän sijaan - sen takia sisäänkäyntiäkin pitäisi miettiä.
Kauppakadun ja Kuninkaankadun tuleva kulmaus. Uusi rakennus tuo paikalle huomioarvoa nykyisen lähiölättänän sijaan – sen takia sisäänkäyntiäkin pitäisi miettiä.

Yksi kaupunkikuvallinenkin asia tässä on. Kun suunnitelma oli syksyllä kaupunkikuvatoimikunnassa, nousi keskustelussa esiin erityisesti Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmaus (ks. kuva). Siitä olemme lausuneet:

Erityistä huomiota uuden ja olemassa olevan arkkitehtuurin hienovaraiseen yhteensovittamiseen tulee kiinnittää Kuninkaankadun ja Kauppakadun välisessä kulmassa (liittyminen Ylioppilastaloon). Kulmaan ei saa sijoittaa ajoneuvoliittymiä.

En usko, että niin hullua rakennuttajaa löytyykään, että tuohon luiskaa laitettaisiin, mutta havainnekuvassa oleva pysäköintilaitoksen sisäänkäynti ei nyt ole erityisen hienovarainen tapa yhteensovittaa uutta ja vanhaa arkkitehtuuria. Kuten Lisää kaupunkia Tampereelle -ryhmässäkin huomautettiin, Stockmannin kulmalta voi mennä katsomaan, miltä näyttää kun kaupungin vetovoimaisin paikka on tyhjä hissikuilu parkkitaloon.

En tiedä, onko tämä suomalainen (tamperelainen?) erityispiirre, sillä vieraillessani syksyllä Aarhusissa, siellä jouduin etsimällä etsimään maanalaisten pysäköintipaikkojen sisäänkäyntejä. Tätä täytyy ohjeistaa.

Asemakaavaehdotus, Tasanne

Halutaan tehdä venevalkama. Siitä vain.