Pidetään osaajista kiinni

 • Päättäjien tulee varmistaa, että hoitohenkilökunta pystyy keskittymään hoitotyöhön. Mahdollisuuksia omaan työhön vaikuttamiseen on lisättävä ja työsuhteen eduista on pidettävä kiinni.
 • Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan varmistamaan palvelut niin kaupungeissa kuin maakunnissa – samalla kun työehdoista pidetään kiinni.

Kumppanuudet ja innovaatiot kuntoon

 • Kaikkea ei tarvitse tehdä itse: palveluita voidaan tilata myös yksityisiltä tuottajilta siellä missä markkinat toimivat.
 • Kaikkea ei tarvitse keksiä itse: palveluihin voidaan hakea mallia hyvistä käytännöistä niin yksityisiltä toimijoilta kuin muilta alueilta.

Kaupungeilla ja maakunnalla on omat haasteensa

 • Päihdeongelmat, nuoriin keskittyvät palvelut ja asunnottomuus painottuvat erityisesti Tampereelle – tämä on uskallettava myöntää ja tähän liittyvät erikoistuneet palvelut kannattaa turvata juuri Tampereella.
 • Samaan aikaan esimerkiksi maakunnissa ikääntymiseen liittyvät palvelut tarvitsevat erilaista otetta – kotisairaanhoito ja kotiin tuotavat palvelut tulee turvata harvaan asutulla alueella.

Mielenterveyspalvelut kuntoon

 • Tarvitsemme terapiatakuun hyvinvointialueelle.
 • Samalla tarvitsemme kevyemmän tason välineitä kaikille nuorille ja aikuisille mielenterveyden haasteiden käsittelyyn, nyt kun hoitojärjestelmämme on jo taakan alla ja kuormittunut.

Lasten ja perheiden palvelut – kaikille perheille

 • Tasa-arvon kannalta tärkeimmät palvelut kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja perheisiin – siihen vaikuttamalla voimme pelastaa monen nuoren ihmisen koko elämäntaipaleen.
 • Nykyään haasteita on erityisesti lastensuojelussa – tarpeet ovat koronankin myötä nousussa ja yksityiset palveluntarjoajat eivät ole pystyneet ongelmiin tarttumaan. Tarvitsemme vahvempaa omaa tuotantoa koko hyvinvointialueelle.
 • Kun palveluita tuotetaan, pitää samalla tunnistaa perheiden erilaiset tilanteet.

Tietojärjestelmät tukemaan työtä

 • Tietojärjestelmiin tehtävä kirjaaminen kuntoon – keskiössä tulee aina olla hoitoalan ammattilaisten työajan tehokas käyttö. Tiedolla johtamista tarvitaan, mutta sen tulee aina olla mielekästä ja perusteltua.
 • Tietojärjestelmien käytettävyydessä, etenkin asiakkaille, on myös mahdollisuus hakea oppia yksityiseltä sektorilta.

Edunvalvontaa Pirkanmaan eduksi

 • Pirkanmaa tarvitsee päättäjiksi ihmisiä, jotka tietävät miten maakunnan ääni ja sen erityishaasteet saadaan maakunnan päättäjien korviin – yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kukaan muu ei pidä omista haasteistamme ääntä kuin me pirkanmaalaiset.