Tampereesta 15 minuutin kaupunki

Tampereesta pitää tehdä 15 minuutin kaupunki, jossa arjen tarpeet ovat lähellä ja saavutettavissa kävellen tai pyörällä – olipa kyse sitten puistosta, järvistämme, lähikaupasta tai lapsen päiväkodista. Helposti saavutettava, viihtyisä ja esteetön arkiympäristö luo myös turvallisuutta omaan kotikortteliin. Hyvän lähiympäristön kytkeytymistä muuhun kaupunkiin tukee laadukas joukkoliikenne: toteutettuna ratikalla, lähijunalla tai bussilla.

Paras kaupunki asua

Tampere on jo nyt Suomen vetovoimaisin asuinpaikka. Tampere on myös niitä harvoja paikkoja Suomessa, joissa on todellista kaupunkia. Samaan aikaan Tampereella on mahdollisuus valita eri asumismuotojen väliltä ja näin tulee olla myös jatkossa. 

Tampereella on viime vuosina panostettu kestävän kaupungin rakentamiseen. Samalla kun rakennamme uutta ja täydennämme kaupunkirakennetta eri puolilla, meidän on huomioitava ajallisten kerrostumien ja arvokkaan rakennusperinnön näkyminen osana kaupunkia.  Koti ei ole pelkästään asunto, vaan samalla tulee pitää kiinni viihtyisistä ja monipuolisista kotikortteleista. Tällaista kaupunkia meidän tulee tehdä rohkeasti myös jatkossa.

Paras paikka lapsille ja nuorille

Tamperelaisen arjen tulee olla Euroopan parasta myös lapsille.. Tämä ei vaadi mitään kovin ihmeellistä: omin voimin saavutettavat ja tiloiltaan toimivat päiväkodit antavat hyvän pohjan arjelle. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tulee olla jokaisen ulottuvilla. Samalla on tärkeää, että niin kouluissa kuin oppilaitoksissa tukea on tarjolla  silloin kun sitä tarvitaan. Panoksia tarvitsemme myös perheille tarjottavaan tukeen: lastensuojeluun tulee panostaa niin, että ongelmiin pystytään tarttumaan nykyistä matalammalla kynnyksellä – tämä myös ehkäiseen ongelmien kärjistymistä.

Tampereella myös kaupunki tulee suunnitella myös lapsille ja nuorille. Vapaa oleileminen ja liikkuminen kaupungilla on turvattava, samoin kuin nuoruuteen kuuluva joutilaisuus. Lasten ja nuorten on oltava kuin kotonaan niin kirjastoissa kuin kotikortteleissakin.

Elinvoimaa monipuolisilla asuinalueilla

Euroopan paras arki tulee taata kaikkialle kaupunkiin. Monimuotoinen asuntopolitiikka eri puolilla kaupunkia on tässä keskeinen väline, erityisesti täydennysrakentaminen. Kun kaikilla alueilla onmyös kohtuuhintaista asuntotuotantoa, ehkäistään alueiden eriytymistä ja varmistetaan alueiden tasapainoinen kehitys. Tätä työtä kannattaa tukea ruohonjuuritason osallistumisen keinoin, kuten osallistuvalla budjetoinnilla.

Samalla on tärkeää, että eri kaupunginosissa pidetään kiinni alueille muodostuneesta identiteetistä ja historiasta. Täydentävän rakentamisen roolina on tuoda esimerkiksi lähiöihin uutta elinvoimaa vahvistamalla niiden palveluja.

Kestävää kaupunkikehitystä

Tampereella on hyväksytty kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tämän toteuttaminen vaatii tiekarttamme toimenpiteiden toteuttamista kaikilla aloilla – niin rakennuksissamme, energiantuotannossa kuin liikenteessäkin. Energiantuotannossa tulemme tarvitsemaan uusia, polttoon perustumattomia tuotantotapoja, ja tämä energiakäänne onkin jo Tampereella hyvässä vauhdissa.

Toinen tekijä, jolla Tampere nostetaan kestävän kaupunkikehityksen kärkeen, on työ luonnon monimuotoisuuden puolesta. Tämä tarkoittaa niin villiä ja monimuotoista kaupunkiluontoa kuin monimuotoisuutta parantavaa metsänhoitoakin. Samalla lajistostamme on pidettävä huolta aktiivisin toimenpitein ja kompensoimalla aiemmin vahingoitettuja elinympäristöjä. Hyvä luontosuhde on Tampereelle myös imagoetu ja keskeinen valtti luontomatkailun kehityksessä.

Eurooppalainen raide- ja pyöräilykaupunki

Tampereen ratikka on ollut menestys jo ennen valmistumistaan: kustannukset ja aikataulut ovat pysyneet kurissa, ja raitiotien liikenteen alkamista odotetaan innokkaasti. 2020-luvulla tarvitsemme tasonnostoa joukkoliikenteessä myös laajemmin niin seudullisessa lähijunaliikenteessä kuin sähköbussien edistämisessä. Tämä pitää myös kaikki kaupunginosat tasaisesti kyydissä.

Samaan aikaan kävely ja pyöräily tarvitsevat erillistä resurssointia niin suunnitteluun, toteutukseen kuin ylläpitoonkin. Tulevat liikenneinvestoinnit tulee suunnata uudelleen tukemaan entistäkin enemmän kestäviä liikennemuotoja, ja samalla myös kunnossapitoa tulee priorisoida tähän suuntaan. Erityisen tärkeää on kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisten olosuhteiden parantaminen.

Elinvoimaa ja kulttuuria

Työn murros ja etätyön lisääntyminen mullistavat totunnaisia työnteon tapoja. Ne ovat kuitenkin  mahdollisuus Tampereelle, jossa voi elää Euroopan parasta arkea. Monella alalla meillä on työvoimapula, ja Tampereen tulee tarjota koti tänne muuttaville – olivatpa he täällä hetken tai pysyvästi. Samalla sujuvat yhteydet niin maan eri osiin kuin maailmallekin, ja erityisesti raiteita pitkin muihin kaupunkeihin, ovat tärkeitä myös jatkossa. 

Tampereen vahva tapahtuma- ja palvelutarjonta tarjoavat osaltaan työtä hyvin monenlaisille osaajille. Onnistuneella asunto- ja kaupunkipolitiikalla pystymme pitämään heistä kiinni:tarjoamme korkean elämänlaadun yhdistettynä monipuolisiin työmahdollisuuksiin. 

Paras kaupunki opiskella

Joka kuudes tamperelainen on opiskelija, ja heistä haluamme pitää kiinni. Yhdessä tamperelaisten  oppilaitosten kanssa Tampereella opiskelevat saadaan juurtumaan Tampereelle. Suuri määrä korkeasti koulutettuja osaajia on myös valttikortti kaupunkiin sijoittuville yrityksille. 

Opiskelijoiden äänen pitää kuulua päätöksenteossa jaopiskelijoiden asumiseen hyvillä sijainneilla pitää jatkossakin panostaa – Tampereen tulee olla eri puolelta tuleville opiskelijoille koti. Tässä työssä myös kaupungin kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksilla on tärkeä rooli, sillä tapoja kiinnittyä kaupunkiin opiskeluaikoina on monia.

Paras paikka kulttuurille

Tampereen tulee olla luovien ihmisten koti, jossa taiteella ja kulttuurilla on vankka jalansija niin ihmisten arjessa kuin kaupungin taloudessa. Keskeinen hanke 2020-luvulla on hakumme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 ja tähän liittyvät monet hankkeet.

Tampere tunnetaan nykyisin erityisesti museoistaan ja teattereistaan, mutta 2020-luvulla Tampere on tunnettava myös siitä, että kaupungissa annetaan mahdollisuuksia omaehtoiselle kulttuurille – olipa kyse sitten  sirkuksesta, työtiloista tai purkua odottavien rakennusten hyödyntämisestä väliaikaisina taidenäyttelytiloina.

Kaupungin rakentaminen ei saa johtaa  kaupungin vireiden alakulttuurien kuihtumiseen. Yksittäinen taidemuoto tai vaikkapa keikkapaikka saattaa olla monelle tärkein syy asua juuri Tampereella. Taiteilijoille on tarjottava myös pysyviä kohtuuhintaisia työtiloja, ja kulttuurikeskukseksi remontoitava Nekalan koulu on erinomainen esimerkki tästä kehityksestä.