Annetaan Pirkkalan olla Pirkkala

Mielipide Pirkkalainen-lehdessä 4.2.2015 Nykyisen hallituskauden toteumatta jääneisiin hankkeisiin kuuluu kuntauudistus. On kuitenkin ilmeistä, että monissa kunnissa on paineita jonkinlaiseen kuntauudistukseen myös sote-uudistuksen jälkeen. Itsekin olen aiemmin ollut kaupunkiseutujen laajempien  kuntaliitosten kannalla, mutta tullut nykyisen hallituskauden aikana toisiin ajatuksiin. Kunnallisen päätöksenteon kannalta laajat kunnat ovat ongelmallisia. Tampereella on jo nykyisin turhaa vastakkainasettelua maaseutumaisen Teiskon ja kaupunkimaisen […]

Read more
Miten tiedettä ja yliopistoja kannattaisi rahoittaa?

Tällä viikolla nousi julkisuuteen Tutkimus- ja innovaationeuvoston selvitys yliopistoihin kaavailluista uudistuksista. Kuten HS:n artikkelista voidaan nähdä, yliopisto- ja tiedejournalismi on vaikea laji mutta eräs kohta raportista nostaa kysymyksiä:

“Neu­vos­to poh­tii asia­kir­jas­sa eri­lai­sia kri­tee­re­jä, joi­den pe­rus­teel­la yli­opis­tot sai­si­vat jat­kos­sa ra­hoi­tus­ta. Yk­si kri­tee­ri on tut­ki­joi­den vä­hen­tä­mi­nen.

Read more
Maahanmuuttoa ei kannata pelätä – kolme keinoa huoltosuhteen parantamiseen

Yhteiskunnan onnistumista voi mitata monella mittarilla. Eräs olennaismmista on, että yhteiskunta on sellainen, johon halutaan tulla jäseneksi. Maata voi ajatella hyväksi, tai ainakin naapureitaan paremmaksi, jos sinne halutaan muuttaa – kuten Yhdysvaltoihin koko historiansa ajan. Saapujilla on kuitenkin myös tärkeä tehtävä – vastoin eräitä oletuksia, juuri he ovat  sitä väkeä, jotka muuta yhteiskuntaa kannattelevat. Kun […]

Read more
Havaintoja talouspolitiikan arviontineuvoston raportista

Talouspolitiikan arviointineuvosto (pdf) julkaisi ensimmäisen raporttinsa tänään. En edes väitä lukeneeni lappua kannesta kanteen, mutta joitakin huomioita on helppo tehdä. Samalla on mukava huomata, että raportin kanssa on monesta asiasta helppo olla samaa mieltä.   1) Finanssipolitiikkaa ei kannata kiristää taantumassa (s. 54): ”[A]rviointineuvoston mielestä finanssipolitiikan kiristys on suhdannetilanteeseen nähden huomattavan suuri ja sillä on […]

Read more
Mitä tehdä, kun työpaikat katoavat, mutta työ ei

Kirjoitus on toinen osa vaaliohjelmasarjaani. Kirjoitimme viime vuoden alussa Ville-Veikko Mastomäen kanssa pamfletin “Teknologinen murros ja politiikka”. Pamfletin aiheena oli teknologisen murroksen haaste työmarkkinoille ja yhteiskunnalle: miten meidän käy, kun koneiden osaamistaso saavuttaa meitä? Keskustelu on jatkunut taukoamatta, ja tuonut esiin muun muassa perustuloehdotuksia Piilaaksosta ja erinomaisia artikkeleita The Economistissa. Pamflettimme keskeinen ajatus oli se, […]

Read more
Jaakon vaaliohjelma, osa 1: Tiukemmasta päästökaupasta hyötyä Suomelle

Teksti on osa alkavaa eduskuntavaaliohjelmasarjaani, jolla pyrin avaamaan ajamiani asioita eri aiheista. EU:n päästökauppa on edelleenkin keskeisin väline, jolla ilmastopäästöille pyritään asettamaan hinta. EU:n päätöksentekojärjestelmästä johtuen jäsenmaiden kansallisilla linjoilla on paljon merkitystä siihen, miten päästökauppaa ohjataan, ja Suomen linjaa määrittää monelta osin kevään eduskuntavaalit. Suomen linjan määrittää yleensä kaksi asiaa: poliittinen kunnianhimo ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen […]

Read more
Edge Case: Many Categories

This post has many categories.

Read more