Mielipide Pirkkalainen-lehdessä 4.2.2015

Pirkkalan keskusta. Kuva: Pirkkalan kunta
Pirkkalan kuntaeskus. Kuva: Pirkkalan kunta

Nykyisen hallituskauden toteumatta jääneisiin hankkeisiin kuuluu
kuntauudistus. On kuitenkin ilmeistä, että monissa kunnissa on
paineita jonkinlaiseen kuntauudistukseen myös sote-uudistuksen
jälkeen.

Itsekin olen aiemmin ollut kaupunkiseutujen laajempien  kuntaliitosten
kannalla, mutta tullut nykyisen hallituskauden aikana toisiin
ajatuksiin.

Kunnallisen päätöksenteon kannalta laajat kunnat ovat ongelmallisia.
Tampereella on jo nykyisin turhaa vastakkainasettelua maaseutumaisen
Teiskon ja kaupunkimaisen Tampereen välillä. Teiskolaisia turhauttaa,
kun heidän edustuksensa kaikissa Tampereen  päättävissä elimissä on
pieni ja samalla oma teiskolainen identiteetti on vahva. Uusiin
vastaavanlaisiin ongelmiin ajauduttaisiin, mikäli Tampereeseen
liitettäisiin muita omaleimaisia kuntia.

Tärkeintä onkin pystyä ylikunnalliseen yhteistyöhön niin maankäytössä
kuin kuntarajat ylittävissä palveluissa. Samalla tulee kuitenkin
muistaa, että ihmiset eivät halua samanlaista yhdyskuntarakennetta
kaikkialle. Kun asumistrendit ovat muuttumassa, vaikuttaa kysyntää
olevan niin Tampereen kuin Pirkkalankin tapaisiin kuntiin
muuttamiselle.

Jo nykyisellään monet olennaiset palvelut on pystytty järjestämään
yhdessä. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussit kulkevat Pirkkalaan
yhtä halvoin hinnoin kuin Tampereen sisälläkin. Samoin ammatillinen
koulutus on pystytty järjestämään yhdessä koko kaupunkiseudun voimin.
Kun tällaista yhteistyötä voidaan kehittää lainsaädännön keinoin
muissakin palveluissa, voidaan kunnallinen itsehallinto turvata.