Olen ajatellut uuden vuoden kunniaksi palata luottamustoimista bloggaamiseen. Osaltaan kyse on siitäkin, että päätöksentekoa on syytä avata ihan kulttuurinkin kannalta, vaikka konsernijaostossa ei erityisen suuria asioita tiistaina olekaan.

 

Konsernijaoston työsuunnitelma kevätkaudella 2019

Peruskauraa, mutta sinänsä on olennaista, että kokouksia on riittävästi, kun asioitakin on vaikuttanut olevan. Mitä enemmän kaupungin toimista tehdään yhtiöissä, sitä olennaisempaa on myös konsernijaoston poliittinen ohjaus ja seuranta.

 

Tiedoksi merkittävät asiat

  • Pirkanmaan Voimian ja Tampereen seudun jätevedenpuhdistamo Oy:n tilannekatsaukset
    • Tärkeitä yhtiöitä, joista Voimia on juuri aloittanut ja toisaalta jätevedenpuhdistamo on investointi massiivinen 250 miljoonan euron projekti. Samalla jätevedenpuhdistamon alueelta pitäisi saada kuljetettua merkittäviä määriä louhetta tulevan Hiedanrannan alueelle, ja onkin hyvä kuulla näkemykset myös osakeyhtiön puolelta
  • Tytäryhteistöjen hallitusjäsenten valintaprosessi keväällä 2019
    • Tässä on ollut Tampereella vähän parantamisen varaa (ja näiltä osin peiliinkatsomista itse kullakin), joten hyvä jos prosessiin tulee nyt avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain mukaan päätökset pitäisi tehdä aina esittelystä, joten on hyvä jos henkilöiden nimet taustoineen ovat tiedossa jo silloin kun esityslistat lähtevät. Samoin on luotava tietynlainen tasapaino sille, kuinka paljon hallitusten jäseniä tulee poliittisella taustalla, ja kuinka paljon taas puhtaassa asiantuntijaroolissa. Arvoneutraalihan ei ole kukaan ihminen. Mielestäni molempia tarvitaan, etenkin kun yhtiöt toteuttavat monia merkittäviä kaupungin tehtäviä ja tätä kautta myös kaupungin strategiaa.
  •  Käräjäoikeuden tuomio Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajaa koskevassa asiassa
    • Tätä on paljon käsitelty mediassa viime aikoina, eikä asiaan juuri ole lisättävää. Se on toki konsernijaoston osalta merkittävä asia, että käräjäoikeus on katsonut Kotilinnasäätiön toiminnajohtaja Aleksovskin syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön asiassa jossa säätiö on asianomistaja. Säätiöllä ei ole ollut asiaan liittyen vaatimuksia, mitä toki voi pohtia kantilta jos toiseltakin tulleen tuomion vanavedessä. Mielestäni konsernijaoston on nyt hyvin tarkasti seurattava Kotilinnasäätiön, ja sen uuden hallituksen, toimia jatkossakin ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin – samalla tavalla kuin minkä tahansa säätiön tai tytäryhteisön kanssa toimittaisiin.