Kokosin perinteiseen tapaan olennaisia kaupunkikehityksen edistysaskeleita Tampereelta kuluneelta vuodelta. Painopiste on hieman laajentunut urbanismista kohti yleisempää kestävyyttä ja luonnonsuojelua – samoin kuin omat kiinnostuksenkohteeni.

 

1. Täydennysrakentaminen eteni

Tampereen täydennysrakentaminen eteni monella rintamalla. Siinä missä vaikkapa Kalevanrinnettä jo rakennetaan, etenivät nyt kaavat niin Hervannan pohjoisakselilla, Tammelan ydinkortteleissa ja Hervannan valtaväylän varrella Hakametsän ja Kalevan rajamailla. Kaikki nämä paikat ovat aivan ratikkakäytävän ytimessä, ja toteutus on ollut nopeaa. Uusia asuntoja yli 5000 asukkaalle yksin edellämainituissa kohteissa.

Samoin pitkin vuotta on edistynyt Tullin alueen kaava, joka asetettiin nähtäville juuri ennen joulua. Arkkitehtikilpailun voittajatyö ”Tullin hallit” etenee luoden alueelle uutta urbaania ympäristöä, samalla kun Pinninkadusta saadaan jalankulku- ja pyöräilypainotteinen väylä.

Tullin hallien tulevaa urbaania ympäristöä

 

2. Raitiotie rakentui – ajallaan, pyöräteitä ja jalankulkua parantaen

Tampereen raitiotieprojekti eteni ajallaan sekä budjetissa – ja itse asiassa hieman aikataulusta edellä. Samalla tänä vuonna on saatu tehtyä vajaalla kymmenellä miljoonalla eurolla jalankulkua sekä pyöräilyä parantavia investointeja. Vuodelle 2019 on luvassa samantasoinen panostus, kun muun muassa Hämeenkadun pyöräkaistoja ja jalkakäytäviä rakennetaan neljällä miljoonalla eurolla.

 

.3. Kintulammen luonnonsuojelualue aloitti toimintansa

Kintulammin luonnonsuojelualueen perustamisesta saatiin päätös vuoden 2017 lopussa, ja toiminta alkoi toukokuussa 2018. Hervannassa sijaitsevan Makkarajärvi-Viitastenperä luonnonsuojelualueen päätös venyi erinäisten vaiheiden takia kevääseen 2018, mutta asia saatiin etenemään myös rauhoittamispäätösten osalta maaliin vuoden 2018 aikana.

 

4. Ratikan alustava yleissuunnittelu naapurikuntiin käynnistyi

Seudullisen raitiotien alustava yleissuunnittelu käynnistyi yhteistyössä Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan kanssa, kun eri kuntien kaupunginhallitukset hyväksyivät asian käsittelyssään. Kun Tampere toteuttaa samaan aikaan raitiotien 2. vaiheen kehitysvaihetta jo katusuunnitelmia myöten, voi aivan hyvin ajatella, että koko kaupunkiseutu on siirtymässä ratikka-aikaan. Nähtäväksi jää, mihin naapurikuntaan ratikka ensimmäisenä rakennetaan, mutta on ilmeistä, että valtion tulee tätä toimintaa tukea.

 

5. Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistyi

Pitkien neuvotteluiden, erinäisten vääntöjen ja hallinnollisten säätämisten jälkeen saatiin käynnistettyä ”Kestävä Tampere 2030”-ohjelma, joka kokoaa yhteen toimenpiteitä Tampereen siirtymiseksi hiilineutraaliksi vuoteen 2030 aikana. Paljon on tehtävää, mutta esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos on investointeineen hyvässä vauhdissa, samoin kuin kaavoituksemme jossa yli 80 prosenttia tulevasta kaavoituksesta on tarkoitus tehdä nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen. On vielä aikaista arvioida, mitä erilaisia toimenpiteitä valtuustokauden aikana saadaan käynnistettyä, mutta monet toimenpiteet kaavoituksen viherkertoimista lähtien lupaavat hyvää. Tampere on jo nyt  ilmastotoimenpiteissään valtakunnallista kärkitasoa, ja tästä on kaikki syyt pitää kiinni myös jatkossa.