Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina päättämään muun muassa talouden tasapainottamispaketista sekä asunto- ja maapolitiikasta.

 

Taloutta kannattaa tasapainottaa

Tampere on parhaillaan kasvamassa nopeampaa vauhtia kuin vuosikymmeniin. Samalla kaupungin käyttötalous on ollut pääsääntöisesti viimeiset kymmenen vuotta alijäämäinen. En itse ole pitänyt tilannetta erityisen huolestuttavana, koska suhteellinen velkaantumisemme on ollut matalaa, ja alijäämä on usein johtunut esimerkiksi valtionosuuksien leikkauksista. Samalla Tampere on pitänyt kiinni suhteellisen korkeasta palvelu- ja verotasosta, joka on tehnyt kaupungista vetovoimaisen, teitenkin hyvän imagon ohella.

Samaan aikaan kuitenkin investoimme todella suuresti, ja jos verotuloistamme valtaosa poistuu maakuntaan, ei investointikykymme kestä ellei menoja ja tuloja tasapainoteta. Tämä on oikeastaan suurin syy, miksi itse olen nähnyt tasapainotuksen järkevänä, etenkin kun keinot eivät ole kovin masentavia. Esimerkiksi subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta saatiin pidettyä kiinni sekä koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot pysyvät ennallaan. Tukeepa paketti sitäkin, että jatkossakin kaavoitusta suunnataan entistäkin enemmän täydennysrakentamiseen ja kaupungin omalle maalle.

Pari haastavaa kohta paketissa tietenkin on, ja esimerkiksi koulurakennuksen sisäilmaongelmista kärsivän Nekalan kirjastopalveluiden tilanne tullaan vielä erikseen ratkaisemaan. Maanantai näyttää, miten.

 

Mitä tasapainotus tarkoittaa koalitiolle?

Eräs ryhmä, vasemmistoliitto, on paketista jo etukäteen livennyt, mutta täytyy sanoa että tämä ei monista syistä yllätä.

Vihreät sen sijaan haluavat olla mukana jo ihan siksikin, että meillä on tavoitteita pormestariohjelman suhteen myös jatkossa, ja edellytämme että ne otetaan huomioon. Haluamme olla linjaamassa ratikkaa uusille reiteille, laittamassa ilmastopolitiikkaa toimeen, turvaamassa koulutusta ja ohjaamassa sote-palveluiden toteutusta tulevinakin vuosina siinä määrin kuin ne ovat kaupungin tehtäviä. Kaikkea tätä on helpompi tehdä silloin, kun on vaikeissakin päätöksissä mukana, ja aiomme luonnollisesti pitää oikeuksistamme ja tavoitteistamme kiinni myös jatkossa.

Paketin aikaansaanti oli joka tapauksessa eräiltä osin vaikeaa, ja koalition pelisäännöistä on hyvä tämän jälkeen keskustella. Tampereen vahvuus on viime vuosina ollut ennakkoluuloton päätöksentekokyky, eikä tästä tule tinkiä. Viime aikoina päätöksenteko on kuitenkin ollut vaikeaa ja hidastakin viime kauteen verrattuna. Tässä on erityisesti pormestarillemme haastetta, samoin tietenkin kaikille muille, jotta Tampereen vetovoima säilyy myös jatkossa.

 

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Toinen merkittävä asia maanantain valtuustossa ovat päivitettävät asunto- ja maapolitiikan linjaukset, jotka jatkavat Tampereen isoa linjaa täydennysrakentamisesta ja kasvun suuntaamisesta ratikkareitin sekä muiden joukkoliikennekäytävien varrelle. Ratikan, tai muiden vastaavien hankkeiden, lisäarvosta halutaan osa kaupungille, mutta tämä tulee tehdä niin, että itse kasvu ei hidastu – tai vielä pahempaa, ohjaannu yhdyskunnan kannalta ekologisesti tai taloudellisesti huonoihin paikkoihin.

Kaupungin maaomaisuus on merkittävä yhteinen varallisuuserämme, jonka käytöstä tuleekin olla hyvät ja kattavat pelisäännöt. Esimerkiksi vuokraoikeuksien kauppaamisen suhteen on hyvä, että viranhaltijoilla on riittävät keinot puuttua asioihin. Samalla on ollut mielenkiintoista havaita, miten takavuosien kuuma peruna, omakotitalotonttien luovutus, on nykyään marginaalinen asia. Ihmiset haluavat asua entistä enemmän kaupungissa, ja murros näkyy aika suurena tässäkin.

Menemättä itse prosessiin sen syvemmin, on ihmeellistä miten paljon aikaa saatiin käytettyä näiden linjausten neuvotteluun.