Kaupunginvaltuusto kokoontuu ehkäpä tämän vuoden merkittävimpään kokoukseensa, kun päätämme strategiasta vuoteen 2030 ja talousarviosta vuoteen 2018. Yleensä näissä kokouksissa on kestänyt kauan, mutta nyt tilanne voi olla hieman toinenkin – onhan koalitiomme ainakin tähän asti ollut varsin laaja. Lista ja aineistot löytyvät kaupungin sivuilta.

 

Tampereen strategia 2030

Strategiaa on valmisteltu aika pitkällisesti erilaisissa työpajoissa ja vastaavissa valtuustoryhmiä osallistaen. Itse lopputulokseen voi olla aika tyytyväinen, erityisesti kaupunkikehityksen osalta. Tavoitteina on nostaa kestävien liikkumismuotojen osuutta, ja toteuttaa kaavoitusta ennen kaikkea olemassaolevan yhdyskuntarakenteen sisälle ja viereen. Samalla ilmastotavoite, hiilineutraalius 2030, on maan kovin yhdessä Vantaan kanssa.

Ehkä haasteellisimmat asiat liittyvät siihen, miten koulutus- ja sote-panostukset saadaan aikaiseksi, kun kaupungin talous ei ole itse asiassa erityisen hyvin tasapainossa. Tämän eteen pitää tehdä aika paljon töitä.

Enemmän strategiasta tulee viestittyä toki sitten, kun tuo on nuijittu pöytään.

 

Tampereen talousarvio 2018

Strategian kanssa samassa kokouksessa hyväksytään myös Tampereen talousarvio, jolla strategiaa pitäisi toteuttaa. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että vaikka kasvamme, samaan aikaan käyttötaloutemme on yli 15 miljoonaa euroa pakkasella. Sote-uudistus menojarruineen luo tähän omat, vähän vaikeasti avattavat lisämutkansa. Samaan aikaan on toki oltava iloinen, että investointeja kestävään kasvuun, ja kestävään liikenteeseen, pystytään tekemään.

Ottamatta kantaa neuvotteluprosessiin sen kummemmin, on se tänä vuonna ollut mielestäni vähän erikoinen. Tämä johtuu toki pormestari- ja koalitiomallistamme, joka hakee uuden valtuustokauden aluksi muotoaan. Keskustelua kannattaa seurata, sillä nyt kun koalitio on laaja, erilaiset neuvottelutuloksesta poikkeavat esitykset ja yleinen keskustelu varmasti kertovat yhteistyön tilanteesta laajemmin.

 

Veroperusteet 2018

Koiraverosta luovutaan, muuten ei muutoksia. Se toki kannattaa huomioida, että yhteisöverotulomme ovat laskeneet jo useamman vuoden ja olemme jääneet Turun (!) jälkeen. Vaikka nyt esimerkiksi kiinteistöveroon ei kosketa, voisi se ainakin omasta mielestäni olla vielä valtuustokauden aikana paikallaan, kun kaupungissa arvonnousua eri alueilla tapahtuu.

 

Hulevesimaksujen perusteet

Tampereella otetaan käyttöön hulevesimaksut, ja näistä on ollut puhetta jo vähän etukäteenkin – lähinnä sen osalta, miten ne kohdistetaan reilusti erilaisille ja eri alueilla sijaitseville omakotitaloille. Näitä on tarkoitus yhdyskuntalautakunnan katsoa vielä myöhemmin.

One thought to “Kaupunginvaltuuston kokous 13.11.: strategia 2030 ja talousarvio 2018”

  • Jouni Kaipainen

    Mainitset, että ”haasteellisimmat asiat liittyvät siihen, miten KOULUTUS- ja sotepanostukset saadaan aikaiseksi, kun kaupungin talous ei ole erityisen hyvin tasapainossa.” Kirjoitin tuon koulutus -sanan isolla, koska koulutus on vihreiden Tampereen kuntavaaliteema. Koulutus -teemaa esillä pitäen Vihreät saivat mielestäni osan kannatuksestaan viime kuntavaaleissa. Minusta nyt pn Vihreiden erityinen mahdollisuus nostaa koulutuspanostukset valtuutettujen vakavan pohdinnan kohteeksi. Koulutukseen panostamalla SÄÄSTETÄÄN tulevina vuosina. Koulutusta tulee tarkastella investointina, vaikka sen aiheuttamat kulut kirjataan kirjanpitoteknisesti käyttötalouteen. Samalla logiikalla kuin tarkastellaan rantatunnelin lisäliittymän kustannusvaikuttavuutta tai tehdään kustannus-hyötyanalyysiä teknisistäasioista, voidaan tehdä vaikuttavuus- ja kustannusjhyötyanalyysejä liittyen koulutusinvestointeihin. Näitä laskelmia/analyysejä Vihreät voivat esittää virkamiesten tai yksityisten asiantuntijakonsulttitoimistojen tehtäviksi ja jos niitä ei osata tehdä, niin niitä voidaan opetella tekemään. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVIlta saa konsultaatiota. Se on Karvin työtä. Jos valtuustossa käydään arvokeskustelua mututuntumalla koulutusonvestoinneista ilman kunnollista TIETOA tässä tietotekniikan ja digiajan kaupungissa, niin minusta Vihreät voivat nostaa keskustelun tasoa vaatimalla laadukasta tietoa / numeroita valtuutettujen päätöksenteon perustaksi. Se on sitten minusta valtuutettujen harkinnassa millaisin koulutuspanoksin edetään. Tämä harkinta tulee olla tietoperustaista.
    T: Luokanope

Comments are closed.