Kuva: Riikka Vaahtera

Olen viimeisten viikkojen aikana ollut paljon vaalikentillä, ja samalla keskustellut aika monen vastaantulleen ihmisen kanssa. Kampanjan aikana on tullut todettua jo moneen kertaan, että aika yllättävätkin ihmiset kertovat avoimesti harkitsevansa tai äänestävänsä vihreitä. Tämän lisäksi keskustelujen aiheet ovat yllättäneet, eräiden jo arvattavien vakioaiheiden lisäksi.

Ihmisillä on usein nimittäin ajatuksia ja toiveita kaupunkia kohtaan, jotka poikkeavat aika paljonkin nykytilasta. On idea tai visio tai siitä, miten joku asia voisi olla paremmin. ”Ideologisuutta” ei sinänsä pidä liikaa kavahtaa. Olen toki itsekin sitä mieltä, että päätösten tulee perustua tutkittuun ja perusteltuun tietoon. On mielestäni kuitenkin hienoa, että on olemassa juurikin idea tai visio uudenlaisesta, mutta historiaansa kunnioittavasta Tampereesta. Tätä kohti voidaan sitten erilaisin toimenpitein kulkea, kun maali on tiedossa.

Kaikkia käymiäni keskusteluita ei ole mahdollista läpikäydä, mutta olen varma että ainakin seuraavat teemat luovat pohjaa Tampereen kestävälle kaupunkikehitykselle tulevalla valtuustokaudella:

  • Ensinnäkin, rakennetaan Hiedanrannasta kestävään asumiseen ja liikkumiseen painottuva kaupunginosa jopa 25 000 uudelle tai vanhalle tamperelaiselle. Siinä missä Eteläpuistossa on ollut avoin konflikti nykyisen ja tulevan maankäytön välillä, on Lielahden pohjukassa oleva alue ristiriidattomampi kehittää. Samalla sinne on mahdollista saada joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn tukeutuen yhtä aikaa tiivistä asumista ja aivan merkittävät määrät kaupunkivihreää tilaa.
  • Toiseksi, toteutetaan pyörätiet ratikan yhteydessä – niin Hervannan baanan osalta kuin keskustan kaduillakin. Tämä on osin saatu varmistettua nykyissä budjeteissa, mutta tulevien vuosien talousarvioiden viilaaminen on vaaleissa saadusta tuesta kiinni. Hienoimpia asioita on ollut havaita, että pyöräily ei ole minkään yhden kansanosan aihe, vaan se puhututtaa laajasti kaikenlaisia kansankerroksia. Paremmat reitit avaavat pyöräilyn liikennemuotona yhä useammalle
  • Kolmas ajatus liittyy busseihin: huoli siitä, että joukkoliikenne kehittyy erityisesti raitiotiereitin varrella, ja muut reitit jäävät paitsioon tai vain syöttöliikenteeksi ratikan varrelle. Vaikka syöttöliikennettä tehokkaan raitiotien varteen etenkin Hervannassa ja muissa kohteissa tullaankin käyttämään, kannattaa asiaa ajatella myös laajemmin. Kun kaikkein keskeisintä joukkoliikenneväylää kuljetaan tehokkaalla ratikalla, voidaan bussireittejä laajentaa kulkemaan uusille reiteille – kaduille, joilta ei ennen bussin kyytiin ole päässyt.

Kolmen valikoidun teeman ulkopuolelle jää toki vielä koko joukko niin suuria kuin pieniäkin teemoja, joita eri kohdissa on noussut puheisiin. Olennaista on kuitenkin havaita, että kestävä ja urbaani kaupunki ihmisiä Tampereella liikuttaa ja kiinnostaa. Seuraavalla valtuustokaudella tulee tähän suuntaan ottaa monta määrätietoista askelta.

Kaikkeen tähän tarvitaan tukea vaaleista. Siksikin sunnuntaina kannattaa äänestää.