Lautakunnan lista on suhteellisen keveä, mutta pari mielenkiintoista asiaa. Lista löytyy myös kaupungin sivuilta.

Ajankohtaiset asiat

Ei muita asioita kuin ratikkakatsaus, mutta siinä varmaan saadaankin aikaa kulumaan. Kiinnostaa asia toki itseänikin.

 

Asemakaavaehdotus nähtäville, Valumallinpolku 4, 5, 7, 11, 12 (Herrainmäki)

Alueella on ollut Finlaysonin johtoportaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa rakennettuja asuntoja, jtoka on puistomaisessa ympäristössä. Nyt tehdään lähinnä näille rakennuksille suojelukaava, mutta samalla varmistetaan pyöräily- ja kävely-yhteyksiä puistoon, ja erityisesti tuleva kevyen liikenteen silta Ranta-Tampellaan. Tästä voi saada aikaiseksi kaupunkikuvallisesti todella hienon reitin!

 

Asemakaavaehdotus nähtäville, Ristinarkku, Jankan liikekeskus

Havainnekuva tulevasta kaavasta

Tämä on ollut meillä kaupunkikuvatoimikunnassakin, ja sieltä annetun palautteen pohjalta massoitusta on hieman kevennetty ja samalla edellytetty korkealuokkaista kaupunkikuvaa. Uusi havainnekuva tulevista rakennuksista näyttääkin paremmalta. Samallahan tämä on suhteellisen alikehittynyttä aluetta, jota täydennysrakentaminen auttaa paljon, ja palvelut kauppaa myöten saadaan turvattua samalla.

Sen aion kyllä kysyä, että olisiko tässä, Sammon valtatien varressa, kuitenkin mahdollisuus miettiä vähän toista parkkinormia kuin mitä nyt esitetään. Taas lisää asuntoja, ja nyt ehkä kohtuuhintaisiakin, 300 uudelle asukkaalle!

Havainnekuvat ovat muuttuneet selvästi arvokkaampaan suuntaan

Asemakaavaehdotus hyväksyminne, Hämeenpuisto 37 ja 39

En yleensä näitä hyväksyttäviä kaavoja laita, mutta hienoa että tämä saadaan eteenpäin.

 

Leinolankadun katusuunnitelma

Tulee uudestaan yhden kokouksen tauon jälkeen: ratkaisu on säilynyt samana, mutta perusteluteksti on muuttunut. Itseäni tässä ärsyttää erityisesti ajatus siitä, että hyväksytyn nopeusrajoituspolitiikan mukaisesti alueella pitäisi nyt alkaa jo miettiä uusia alempien rajoitusten toimia, mutta nyt sitä ei tehdä. Aion tämän asian perään kysellä, sillä ei voi olla niin, että katusuunnitelmia vain tehdään kuten ennenkin.