Apulaispormestari Pekka Salmi (sd.) esittää Hämeenkadun itäpään avaamista henkilöautoille väliaikaisena ratkaisuna keskustan autoliikenneongelmiin. Ratkaisu vaikuttaa soutamiselta ja huopaamiselta kaupungin liikenteen tulevaisuudella, etenkin kun kaupunginhallituksen kokoukseen 19.12. toimitettujen tietojen perusteella Hämeenkadun itäpään aukaisu ei merkittävästi ruuhkia poista. Tähän ongelmaan täytyy löytää toiset, kestävämmät keinot, aina joukkoliikenteen tason parantamisesta lähtien.

Hämeenkadulla tapahtuva nimellinen autoliikenteen helpotus olisi myös lyhytaikainen, kun Hämeenkadun ja rautatietunnelin ratikkatyömaat alkavat kesäkuussa. Hämeenkadun välityskapasiteetti on näistä riippuvainen. On kaikkien etu, että raitiotiehen liittyvät työt pääsevät etenemään sujuvasti ja viivytyksettä.

Samalla Hämeenkadun väliaikaisista muutoksista syntyy merkittäviä haittoja. Jos autot halutaan Hämeenkadulle, tulee väliaikaiset pyörätiet ja esimerkiksi levennetyt suojateiden keskisaarekkeet purkaa – esimerkiksi joukkoliikenteen solmukohdasta Stockmannin edestä. Tästä koituu niin remontinaikaista haittaa joukkoliikenteen tuhansille päivittäisille bussimatkustajille, mutta myös pidempiaikaista takapakkia busseille sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteille – puhumattakaan Hämeenkadun yrityksistä. Samalla väliaikainen ”paluu vanhaan” Hämeenkadulla olisi omiaan luomaan samat vanhat konfliktit pyörälijöiden ja kävelijöiden välille.

Hämeenkadun itäpään nykyistä hyvää tilannetta ei kannata ehdoin tahdoin ennen ratikkatyömaata heikentää. Kuva: Erkki Ottela
Hämeenkadun itäpään nykyistä hyvää tilannetta ei kannata ehdoin tahdoin ennen ratikkatyömaata heikentää. Kuva: Erkki Ottela

Lopuksi yleensä ja erikseen:

Ratkaisua perustellaan sillä, että näin vastataan kansalaisten toiveisiin. Kaupungissa ei voi kuitenkaan toimia niin, että aina toimitaan heidän ehdoillaan, jotka saavat ääntään eniten kuuluviin. Liikenteen kokonaisvaltainen kehittäminen on tällöin mahdotonta. Kaupunkiliikenteen kehittämisen tuleekin perustua ennen kaikkea tutkittuun tietoon liikennevirroista, sekä kaikkien kulkumuotojen (niin joukkoliikenteen, kävelyn, autoilun kuin pyöräilynkin) olosuhteiden huomioiseen – myös vaalien alla.