Yla kokoontuu jälleen ensi tiistaina. Koko lista liitteineen löytyy kaupungin sivuilta.

 

Ajankohtaiset asiat

Käsittelyssä mm. viherpalveluohjelma ja kaupunginhallituksesta tiedoksi tuleva pitkän aikavälin liikenne- ja maankäyttösuunitelma – eli puhetta Näsinkallion eritasoliittymästä riittänee.

 

Asemakaavaehdotusten hyväksyminen Härmälä, Viiala, Koivistonkylä

Ei ole tullut merkittäviä muistutuksia nähtävilläoloaikana, joten näillä mennään eteenpäin.

 

Hämeenkadun sulatusjärjestelmän toteuttaminen

Taloyhtiöistä ei löytynyt innostusta kustannusten jakoon, joten tämä toteutuu vain laajudessaan Kuninkaankatu – Aleksis Kiven katu. Ei itsellenikään ole asiaan huomauttamista, Hämeenkadun arvo syntyy pitkälti muualta.

 

Yhteiskäyttöautojärjestelmän edistäminen rakennushankkeissa

Järjestelmä piti ottaa aikoinaan mukaan luontevasti osana Tampereen uudistettua pysäköintipolitiikkaa, mutta eräiden neuvotteluiden jälkeen sovittiin, että asiaa kokeillaan ensin muutamassa pilottikohteessa. Käy se näinkin, edistys voi mennä eteenpäin pienemminkin askelin. Taustanahan tässä on se, että yhteiskäyttöautojärjestelmän on ajateltu olevan keino alentaa parkkinormin vaatimuksia (5 autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohden) – osa asukkaista kun saattaa jättää auton tämän takia hankkimatta. Minun on tämäkin helppo uskoa, kun näin juuri lapsen saaneena vertailen auton tarvetta ja toisaalta henkilöauton investointikustannusta.

Pykälän liitteissä on itse asiassa aika hyvä selvitys siitä, mitä järjestelmä tarkoittaa myös yksittäisen kaupunkilaisen kannalta – on esimerkiksi monessa tilanteessa ilmeistä, että vain vähän ajavan kannattaisi vaihtaa autonsa yhteiskäyttöautoon (kuva alla). Dynaamiset vaikutukset toki tulevat päälle: kun omaa autoa ei ole, julkinen liikenne on vaihtoehto yhä useammin yhä useammalle.

Yhteiskäyttöauton ja oman auton käytön kustannukset. Kuva: Ramboll / Tampereen kaupungin raportti (http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_1012017/Yhteiskayttoautojarjestelman_edistaminen(9030))
Yhteiskäyttöauton ja oman auton käytön kustannukset. Kuva: Ramboll / Tampereen kaupungin raportti (http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_1012017/Yhteiskayttoautojarjestelman_edistaminen(9030))

Ihmisten valinnanvapautta kahlitsematta on tärkeää tuoda tämä vaihtoehto ihmisten saatavilla – vieläpä niin että siitä on selvää taloudellista hyötyä kaikille osapuolille ihan pilottikohteen taloyhtiön autottomasta asukkaasta lähtien. Kuntavaalien jälkeen aika lienee kypsä sillä, että järjestelmä vakinaistuu ja parkkinormia voidaan tällä keinolla keventää laajemmaltikin.