Lokakuussa kokouksia on taas joka viikko. Itse ehdin vielä ensi viikolla paikalle, 18.10. kokouksessa varajäsen tuuraa.

 

Kokous 4.10., raportti

Pykäläasiat menivät esitysten mukaan, tosin Pyynikin täydennysrakentamishanke jäi pöydälle keskustan edustajan esittämänä. Toivottavasti nyt viikossa on asiaan ehditty perehtyä.

Olennaisempaa sen sijaan oli ajankohtaisissa asioissa tulevan Rongankadun katusuunnitelman esittely, joka sai ihan kohtuullisen hyvän vastaanoton lautakunnan jäseniltä. Bussipainotusta on jouduttu kadulla lisäämään, mutta samalla myös alueen viihtyisyys parantuu edelleen nykyisestä. Kadun yleissuunnitelma tulee nähtäville parin viikon kuluessa.

 

Kokous 11.10., lista

Kokous käsittelee lähinnä ajankohtaisia asioita, joten pykäläasioita ei pöydätyn Pyynikin kaavan ohella ole. Itselleni olennaisia asioita on kaksi:

  1. Lähteenkadun liikennejärjestelyt. Aiemman lautakunnan evästyksen mukaan eräänä mahdollisuutena on kokeilla vastavirtapyöräilyä ensi askeleena itä-länsi -suuntaisen pyöräilyn mahdollistamiseksi. Tämä olisi merkittävä päänavaus Tampereella ja Lähteenkatu olisi tähän hyvä kokeiluyhteys – poistuuhan ratikkakatusuunnitelmassa Lähteenkadun  pohjoispuolella olevalta Itsenäisyydenkadulta mahdollisuus pyöräilyyn. Jos ns. vastavirtapyöräily ei toimi, pitää siirtyä jollain rakenteellisiin ratkaisuihin – jolla on sitten laajemmat vaikutukset eri kulkumuotoihin ja mm. pysäköintiin alueella.
  2. Kantakaupungin yleiskaavan palaute. Tästä käytäneen keskustelua palautteen pohjalta, mutta ajattelin tässä yhteydessä laittaa kuvan alle siitä, mikä mielestäni on olennaista ja josta tultaneen neuvotteluja jatkossakin käymään. On nimittäin aivan mahdollista, että vuoteen 2040 asti ulottuvasta väestönkasvusta ainakin (tai vaihtoehtoisesti jopa) 75 % on mahdollista sijoittaa ratikkakäytävän varrelle. Käytännössä ratikkaprojekti mahdollistaa siis historiallisen käänteen Tampereella, jossa yhdyskuntarakenne ei enää hajaudu menneiden vuosikymmenien tapaan vaan saavuttaa kestävämmän rakenteen. Samaa keskustelua käydään juuri nyt Helsingin yleiskaavan yhteydessä ja meillä tämä keskustelu tullaan vielä käymään talven kuluessa ja vaalien alla.
Tampereen asuntototuotannon sijoittumismahdollisuudet vuosina 2016-2040. Lähde: Raitiotien vaikutusten arviointi, Ratikka-allianssi
Tampereen asuntototuotannon sijoittumismahdollisuudet ratikkareitille vuosina 2016-2040. Lähde: Raitiotien vaikutusten arviointi, Raitiotieallianssi