Poikkeuksellisesti raporttia kahdesta kokouksesta kerralla, näitä kun nyt on syyskuussa kolme viikkoa peräkkäin. Kannattaa muuten huomata, että Tampereen kaupungin päätöksentekotietojärjestelmä on uudistunut, ja linkattavuus päätöksiin on parantunut. Alkukankeutta on, mutta suunta on hyvä.

Lautakunnan kokous 6.9.

Kokous meni muuten esityslistan mukaan, paitsi Näsijärven rantareittiä käsittelen vielä erikseen. Suurin osa kokouksesta meni ajankohtaisten asioiden käsittelyyn, ja keskustelu esimerkiksi liikenneonnettomuuksien syistä ja seurauksista Tampereella oli hyvin monipolvinen ja -ulotteinen. On aivan ilmeistä, että täysin yhteistä käsitystä siitä, kenen ehdoilla ja millä keinoilla liikenneturvallisuutta tulisi kehittää, ei saada aikaiseksi ennen vaaleja – tuskin toki niiden jälkeenkään. Joka tapauksessa nopeusrajoituspolitiikka tulee syys-lokakuussa päätöksentekoon.

 

Näsijärven rantareitti

Tämä meni vähän vaikeaksi päätöksenteon kannalta ylipäänsä, ja asia kannattaa ajatella kahdessa palasessa: se mitä suunnitellaan tänä vuonna, ja se mitä toteutetaan tänä vuonna. Päätimme siis hyväksyä suunnitelmasta toteutettavaksi osuuden Lielahdesta Paasikiven valtatielle kevyen liikenteen väylälle. Aiemmin keskustelua herättänyt kohta, eli yhteys Pumppaamolta Uittotunnelille (ja siitä eteenpäin rannan vartta), puolestaan palautettiin evästyksellä että suunnitelma pitäisi Hiedanrannan suunnittelukilpailun ratkettua (tänä syksynä) toteuttaa esteettömänä ja korkealaatuisena. Varmistelin vielä eräiltä taholta, että tämä ei osuus ei olisi ollut tämän vuoden investointirahoissa, joten parempi sitten kunnollinen väylä ensi vuonna – vahtimista tämä toki edellyttää.

Toteutuksen osalta tänä vuonna tosiaan piti toteutua Lielahti-Hiedanranta -osuuden, ja tästä päätettiin eri pykälässä. Tästä osuudesta toteutetaan nyt osuus Lielahdesta Paasikiven valtatien kevyen liikenteen väylälle, joka onkin olennaisin. Sikäli omasta mielestäni tärkeimmät peliliikkeet ovat nyt siinä, että suunnitteluun palautettu osuus saadaan evästyksen mukaisesti korkean laatutason väylänä rahoitettuakin – ja tällä kertaa riittävän laadukkaana.

 

Lautakunnan lista 13.9.

Tässä kuussa on ajoitettu ensi tiistaille yksi ylimääräinen kokous, jossa läpikäydään pelkästään ajankohtaisia asioita.

Listalla on mm. uusia Hervantajärvelle suuntautuvia katusuunnitelmia, ensi vuoden talousarviota ja Multisillan EHYT-suunnitelmaa. Näistä keskusteluista ei saa raportoida ulos, mutta päätöksistä sitten aikanaan voi. Talousarvion osalta vihreille lienee olennaista varata rahoitusta ainakin muutamaan välttämättömään kävely- ja pyöräilykohteeseen, tämähän ei mikään salaisuus ole missään vaiheessa ollut.