Lyhyesti raporttia lautakunnasta.

 

Lielahti, asemakaavaehdotus nähtäville

Hyväksyttiin. Tässä muuten on mahdollisuus hyödyntää (ja hyödynnettäneen) ensimmäistä kertaa pysäköintipolitiikan tarjoamia joustoja, jolloin normia voi keventää 20 % mitoituksesta. Käytännössä tämä siis tarkoittaisi tuolla normia 1 autopaikka / 130 m2, joka on jo varsin kohtuullinen.

 

Kantakaupungin yleiskaava, asettaminen nähtäville

Hyväksyttiin, yhdellä muutoksella sen suhteen, miten Nokian moottoritien linjausta katsotaan kartassa ja selitteessä. Tarkoituksena on edelleenkin tutkia Nokian moottoritien Pispalan puoleisen pään muuttamista alempitasoiseksi tieksi ja samalla alueen täydennysrakentamista, mutta merkintää pidettiin liian vahvana. Itselleni asia on se ja sama, kunhan selvitykset tehdään, sillä on aivan ilmeistä että vajaakäyttöistä moottoritietä ei kannata nykyisessä käytössään pitää.

Teen yleiskaavasta viikonloppuna erillisen blogauksen.

 

Viinikan liittymän katusuunnitelma

Hyväksyttiin. Tähän liittyen on syytä alkaa toteuttaa Hatanpään valtatien joukkoliikennepainotteisuutta, joka osaltaan alkaa jo Hämeenkadun katusuunnitelman hyväksynnän kautta, jota aletaan sitten ratikkapäätöksen myötä tehdä heti vuonna 2017. Kerran näinkin päin.

 

Rieväkadun katusuunnitelma

Hyväksyttiin. Ratikkakaduista on jäljellä enää Hämeenkatu ja Pirkankatu, joista on jo neuvotteluita käyty. Alkaa olla urakka näiltä osin paketissa.