Ajankohtaiset asiat

  • Tontinluovutus: Vuoden 2016 tontinluovutusperiaatteet säilyvät v. 2015 mukaisina. Siinä missä muussa asuntorakentamisessa tavoitteet täyttyvät, omakotitalorakentamisessa tontinluovutuksia ei tapahdu. Tämä tietenkin johtuu osittain taloustilanteesta ja osin preferenssien muutoksesta. Olennaista nyt kuitenkin olisi, ettei ok-tontteja aleta myymään alennusmyynnillä – tietyn asumistyypin suosiminen ei voi olla kaupungin tavoite, vaan tarjonnan tulisi perustua ihmisten omiin toiveisiin (ja yhteiskunnallisten haittojen minimointiin).
  • Raitiotiehankkeen tilanne: Allianssi on nyt täydessä vauhdissa tekemässä suunnitelmia, ja hanke etenee. Teknisiä ja päätöksenteollisia haasteita on, sekä tietenkin periaatevastustajia, jotka tarttuvat mihin tahansa hankaluuteen, joka projektin edetessä ilmenee – ei kovin miehekästä, mutta jos vastustaminen on itselle tärkeää, ihan ymmärrettävää. Kun tämä yhdistetään vielä valtion rahoituksen ei aivan täysin varmaan tilanteeseen, on edessä varmasti mielenkiintoinen vuosi. Allianssin projektitoiminta vaikuttaa joka tapauksessa hyvältä, mitä olen seuraillut.

Lista-asiat

Tesoman EHYT-suunnitelma

Vaikuttaa hyvältä, ja tältä pohjalta kaavahankkeita onkin jo liikkeellä ja päätöksenteossakin. Samaan aikaan lautakunnan yleinen mielipide on, että tämän suunnitelman pohjalta kaavoitusta voidaan ohjata. Tämä puolestaan antaa mahdollisuuksia estää erilaisia automarket-virityksiä, joita jotkut toimijat yrittävät edistää.

Kaavan asettaminen nähtäville, Hervannan ratikkavarikko

Asetettiin nähtäville, on oletettavissa että muistutuksia tulee. Käsittelin tätä jo viime blogauksessa, ja keskustelu kulkikin ennalta-arvattavia latuja kokouksessa. Liito-oravat tietenkin aiheuttavat haasteita kaavoitukselle, mutta tilanteessa jossa globaali lajikato on aivan todellinen, kannattaa perinteiseenkin luonnonsuojeluun suhtautua vakavasti: ihminen on kyllä levittäytynyt laajalle, harkintaa pitää käyttää siinä, miten haitat saadaan minimoitua.

Asemakaavaehdotus, Hämeenkatu 14a (Koskipuiston Rosso)

Jäi pöydälle.

Puistosuunnitelmat

Hyväksyttiin kiitoksin.