Ajankohtaiset asiat

Muun muassa Multisillan EHYT-suunnitelmaa esitellään. Hyvä asia sinänsä, vaikka vähän epäilenkin, riittääkö alueella vetovoimaa uusien hankkeiden toteutukseen asti. Aina kannattaa tietenkin yrittää.

 

Pispalan suojelukaavat, hyväksyminen

Ovat olleet lautakunnassa esillä pitkin matkaa. Ei erityistä valittamista, vaan suojelee Pispalan ominaispiirteitä mielestäni aika hyvin. Sellainen havainto on pakko tehdä, että osaltaan suojelukaavat leikkaavat maksimaalista arvonnousua (jo vaikkapa sillä, että kahden auton autotalleja ei saa miten vain rakentaa). Näin voi ajatella, että Pispalassa voi ilmeen lisäksi pystyä säilymään myös moninainen väestö.

 

Tesomajärven kaava, Taimiston ja Tuomarinkadun alue, asettaminen nähtäville

Kaava jatkaa osaltaan Tesoman täydennysrakentamishankkeita. Käy mielessä lähinnä se, olisiko viheraluetta säästyvissä enemmän tehokkaammalla rakentamisella alueen ja pohjoislaidoille. Esitettyjen pienkerrostalojen vaatiman tilan voisi tehokkaammalla rakentamisella säästääkin, ja samalla alueelle tulisi kerroksellisuutta – ehkäpä enemmänkin edullisia asuntoja hyvien yhteyksien varteen.

Tesomajärven kaava, havainnekuva
Tesomajärven kaava, havainnekuva

 

Haukiluoman keskustan täydennysrakentaminen, Haukiluoma II, asettaminen nähtäville

Ensinnä on sanottava, että on vähän ikävä nähdä, että Haukiluoman keskusta (ks. kuva) pystyisi suunnitelman mukaan syntymään vain silloin, jos pysäköinti tehdään pintapysäköintinä. Auttaisikohan vaikkapa hieman lievempi pysäköintinormi (suunnitelmassa 95 m2/ap) siihen, että pysäköintipaikat saataisiin muuten katetuksi.

Sinällään suunnitelma on ihan ok, ja suojainen laaja puistomainen alue 5-kerroksisten talojen takana on ok. Ehkäpä kuitenkin hieman rohkeamminkin olisi voitu kaavoittaa – tännekin Tesoman tapaan voisi olla mahdollista saada edullista asumista.

Haukiluoma

 

Keskustan strateginen osayleiskaava, hyväksyminen

Pöydältä, katso edellinen kokous. Se, miten Näsinkallion eritasoliittymään liittyvät varaukset hoidetaan, on vielä vähän kesken.

 

Hämeenkadun yleissuunnitelma, hyväksyminen

Samoin pöydältä. Pitäisi mennä mielestäni pohjan mukaan, asiat on kertaalleen kh:ssa väännetty.

 

Tampellan katusuunnitelmat

Pöydältä.

 

Eräiden Tammelan alueen katusuunnitelmien hyväksyntä (Ratapihankatu jne.)

Olen ollut näitä viilaamasa virkamiesten luona, ja kuten asiakirjoista käy ilmi, parannusta on tulossakin. Perusongelmaksi koituu kuitenkin Ratapihankatu, josta tulee aika suuren volyymin (ja todennäköisesti korkeiden nopeuksien) katu keskelle keskustaa, joka lisää kapasiteettia keskustan tieverkolle. Esittelytekstissä ajatellaan, että liikenne vähenee sitten Tammelan ja Kalevan puistokaduilla, mikä voi pitää paikkaansa jos tämän eteen tehdään toimenpiteitä. Muutenhan vain lisäämme autoilukapasiteettia keskustaan. Samalla tällainen paljon liikennettä välittävä katualue aiheuttaa sen, että kadun reunaan tulevissa rakennuksissa joudutaan näkemään paljon vaivaa viihtyisyyden eteen.

Esittelytekstissä herättää hämmennystä lausunto, jonka mukaan ”pyöräteiden suunnitteluohjetta noudatetaan keskustassa” (ja ikään kuin tässä ei). Tällaisesta en ole kuullutkaan, puhumattakaan ajatuksesta, että Ratapihankatu ei olisi keskustaa. Kun lautakunta linjasi, että suunnitteluohjeiden mukaan edetään, tämä koski kyllä ihan koko kaupunkia. Kysymys onkin nyt siitä, riittääkö tämä taso pyöräilyn ja jalankulun osalta. Ratapihankatuhan ei tule olemaan pyöräilyväylä laisinkaan, mutta Peltokatu sitä jo onkin – suorastaan pääreitti. Näppituntumalla sanoisin, että taso ei riitä, mutta pitää tutustua asiaan vielä tarkemmin.

Kaiken kaikkiaan suunnitelma on niin iso ja kallis, että on parempi tehdä kerralla hyvää jälkeä kaikille. Pyöräilyn kannalta toinen olennainen pointti on tehdä paremmat tarkastelut alueen poikkikatujen (Erkkilänkadun ja Kullervonkadun) tulevaisuudesta, jotta pyöräverkko toteutuu niiden suunnitelmien mukaisesti, mitä on tehty.