Mielipiteeni ilmestyi tänään Aamulehdessä otsikolla ”Ratikkaa vastustetaan usein keskenään vastakkaisista syistä”.

Tampereen raitiotiehanketta koskevassa keskustelussa huolia esitetään monista eri näkökulmista, usein jopa keskenään vastakkaisista.

Toisinaan mielipiteissä kysytään, heikentääkö ratikka Tampereen keskustan vetovoimaa aiheuttamalla rajoituksia esimerkiksi henkilöautoliikenteelle. Risto Moisio (AL 22.11.) taas piti esillä näkökulmaa, jonka mukaan keskeiselle reitille ja erityisesti keskustaan sijoittuva ratikka näivettää Tampereen muita alueita, samalla kun keskusta kukoistaa. Jos hanketta haluaa periaatteesta vastustaa, kannattaisi valita edellä mainituista näkökulmista vain toinen – molemmat kun eivät voi pitää yhtä aikaa paikkaansa.

Samaan aikaan näytöt muista kaupungeista, jotka ovat investoineet ratikkaan, viestivät molempia vaihtoehtoja paremmasta tulevaisuudesta.
On ilmeistä, että ratikkainvestointi mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen joka hajauttaa yhdyskuntarakennetta mahdollisimman vähän – ja lisää samalla kaupungin houkuttelevuutta muutenkin. Tämä tietenkin nostaa kiinteistöjen arvoa erityisesti kaupungin keskustassa, mutta samalla todennäköisesti myös muualla. Kun keskustan rakenteen kehittyminen luo uudenlaista palvelutarjontaa, lisää se myös koko seudun vetovoimaa ja arvoa. Esimerkiksi uudet ravintolat syntyvät yhtä aikaa kaupungin keskustan ohella myös koko seudun omiksi. Tämä osaltaan lisää Tampereen houkuttelevuutta, ja lisää muussa tapauksessa Helsinkiin suuntautuvaa muuttoliikettä koko seudulle.

Samalla huolet joukkoliikenteen keskittymisestä ratikkareitin varrelle ovat erikoisia. Kun joukkoliikenteen nykyinen runkolinja pystytään hoitamaan aiempaa kustannustehokkaammin ratikalla, on busseja mahdollista osoittaa uusille reiteille. Mahdollisia reittejä vaikkapa Tampereen keskustaan löytyy ympäri kaupunkia – bussien palvelutarjonta vain pitää niihin ratikan runkoreitin varrelta laajentaa.

Onkin ilmeistä, että vaikka ratikka alkuvaiheessaan kulkeekin vain yhtä reittiä, kannattaa hanke nähdä koko seudun yhteisenä etuna. Ilman ratikkaa hajautuneen yhdyskuntarakenteen kustannuksia joutuisi maksamaan koko yhteiskunta ja kaupungistumisen hyödyt jäisivät Tampereen osalta saamatta koko Suomelta. Ennen kaikkea toteutumaton investointi ei näinä aikoina olisi ainakaan kenellekään Tampereen seudulla asuvalle tai työskentelevälle eduksi.