Monia asioita, kuten keskustan strateginen osayleiskaava, Hämeenkatu ja Ranta-Tampellan kadut jäivät pöydälle. Kaksi ensimmäistä tosin olivatkin sellaisia, että päätöksentekoa pitää hieman kypsytellä ryhmissä. Monista asioista päätettiinkin, pääsääntöisesti listan mukaan, mutta kommentoin muutamia.

Ajankohtaiset asiat

Nämä nyt eivät ole tiukasti ottaen julkisia, mutta en usko kenenkään yöuniaan menettävän jos kerron, että Tampereella on aikeissa kaavoittaa asumisneliöitä miljoona kerrosneliömetriä vuosina 2016-2018. Jo yksin tästä syystä valtio saisi ratikkaan mielellään osallistua.

Tammelan stadionin kaava, asettaminen nähtäville

Hyväksyttiin lähes yksimielisesti, PS ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Lupaa hyvää asian jatkokäsittelylle. Evästin minulle esitettyjen toiveiden takia pyöräpaikkoihin suurempaa panostusta. Asiaa pitää vielä lobata hanketta valmistelevan allianssin suuntaan.

Kaavan asettaminen nähtäville, Hämeenkatu 14

Koskipuiston Rosson suunnitelma asetettiin nähtäville. Kaava-alue haukkaa palasen katualueesta, johon kiinnitettiin kriittistä huomiota keskeisen sijainnin takia. Tämä otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Itse tarkkailen hanketta varmaankin lähinnä kaupunkikuvatoimikunnassa.

Poikkeamishakemus Peltolammilla (Säästäjänkuja 1)

Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen: poikkeamishakemuksessa poikettiin lähes kaikesta muusta paitsi kerrosalasta. Nykyinen parkkipaikkapolitiikka ei monen muun alueen ohella toimi Peltolammillakaan, joten hankkeen toteutettavuutta parannetaan mm. pysäköintipaikkoja vähentämällä. Virkamies toki sanoo asiat hauskemmin:

Edellä mainittujen näkökohtien perusteella poikkeaminen autopaikkojen to-teuttamisesta rakenteellisena, autopaikkamääräyksestä, istutettavasta alu-een osasta, pysäköinnille osoitetusta alueesta, ajoneuvoliittymäkiellosta, ajoneuvoliittymien lukumäärästä ja leveydestä, parveketyypistä, rakennus-alasta, s-4-määräyksen rajauksesta ja kerrosluvusta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämisel-le eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.”

 

Muihin listan asioihin palataan kahden viikon kuluttua.