En ole menossa lautakunnan kokoukseen, koska olen työmatkalla Amsterdamissa. Ajattelin kuitenkin laittaa yleiset huomiot esityslistasta, joka onkin aika mielettömän pitkä, joten tsemppiä vain varajäsenelleni Hanna Hakolle.

 

Kalevan RKY-alueen rakentamistapaohje

Olen ollut johtamasa puhetta parissa yleisötilaisuudessa aiheeseen liittyen. Hyvä kun tämä saadaan aikaiseksi, sillä Kalevan yhtenäinen ilme on säilyttämisen arvoinen. Tietenkin, koska hanke on lähtenyt liikkeelle v. 2011 jätetystä aloitteesta, tapahtuvat monet asiat hieman turhan myöhään monien pintaremonttien osalta. Toisaalta, entisöintikin on mahdollista ainakin tulevina vuosikymmeninä, kun dokumentointi on kunnossa.

 

Kantakaupungin osayleiskaava, asettaminen nähtäville

Vaikuttaa ihan hyvältä, ja tässähän edetään aikaisempien ”Malttius” ja ”Valttius”-vaihtoehtojen pohjalta valitun ”Valttius”-vaihtoehdon pohjalta. Ajatuksena on, että keskustaan asutetaan tulevina vuosina runsaasti lisää asukkaita, ja nämä sitten tukeutuvat aiempaa enemmän kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

Keskeiset ongelmakohdat liittyvät henkilöautoliikenteen kasvuun ja esimerkiksi siihen, missä määrin kasvua kytketään vaikkapa Kunkun parin toteutukseen. Kunkun parkin toteutuksen aisaparina yritetään puolestaan liittää mukaan Näsinkallion eritasoliittymä. Esittelytekstissä kuitenkin mainitaan (myös mm. vihreiden vaatimuksesta) että eritasoliittymästä päätetään erikseen.

 

Eteläpuistosta saatu palaute

Ei yllätyksiä: vastustajat vastustavat ja haluavat osallistamissuunnitelmaan ja jatkototeutukseen erilaisia selvityksiä kuin tähän asti on tehty. Näitä on nyt syytä tehdä, vaikka onkin oletettavissa että lähtötiedoista, tuloksista tai johtopäätöksistä ei päästä sopuun. Alueen rakentamiseen positiivisestikin suhtautuvaa palautetta näkyy reilusti, mutta lienee ilmeistä (ja hyvä niin!) että rantakaistale jätetään rakentamatta.

 

Raitiotien yleissuunnitelman tarkistukset

Nämä olisi tärkeää saada etenemään, jotta katusunnitelmien myöhemmät vaiheet jne. voidaan toteuttaa osaltaan aikataulussa. Jos asiaan haluaa tutustua tarkemmin, kannattaa katsoa vaikkapa sidosryhmätyöpajojen materiaalit. Olen itse lähinnä yleisötilaisuuksissa näihin tutustunut, ja on vahvistunut tunne, että ratikka on paitsi joukkoliikenne- ja maankäyttö-, myös merkittävä jalankulun ja pyöräilyn hanke. Niin omilla kulmillani Tammelassa kuin täydentyvässä Hervannassakin pyöräily-yhteydet viedään uudelle tasolle.

Eräs ajatus tähän liittyen on ollut keskusteluissa: kun esimerkiksi Itsenäisyydenkadulle syntyy tilanne, jossa etelän puoleiset kaksi kaistaa siirtyvät henkilöautoliikenteeltä ratikalle. Tällöin esiin nousee kysymys myös siitä, kuinka järkevää kadulla on ajaa busseilla ollenkaan (tai ainakaan pysähtyä pysäkeillä) kun kadulla kulkevat linjat TAYSin kuin Hervannan suuntaan. Toistaiseksi on ajateltu, että bussit kulkevat kadulla yhtä lailla, mutta itse pystyn kuvittelemaan joukkoliikennejärjestelmän, jossa kahden ratikkalinjan yhteisissä kohdissa kulkisi vain ratikka.

Joka tapauksessa Itsenäisyydenkadun ratkaisuhan levittää kuin itsestään ratikkaan painottuvaa keskustaa Hämeenkadulta myös Tammelan reunalle, jossa linjat erkanevat. Muutos Tammelassa tulee olemaan väistämättä melkoinen, jota odotan kohtuullisen suurella mielenkiinnolla.