Yhdyskuntalautakunta kokoontuu tiistaina. Apulaispormestari Salmi on kertaamassa sotataitojaan, joten puheenjohdan kokouksen.

Ajankohtaiset asiat

Olennaisimpana asiana Nurmi-Sorilan osayleiskaava, joka on valmisteilla. Kertauksena: suhtaudun tavallaan edelleen ajatuksen tasolla penseästi hankkeeseen, jossa uusi omakotitaloalue edellyttää edes jotenkin toimiakseen myös laajaa kerrostalorakentamista koskemattomaan metsään. Tässähän ajatuksena on se, että jos halutaan edes jonkinlaiset palvelut, tulee tiivistä (ja kuntataloudellisesti kohtuuhintaista) asumista olla myös lähettyvillä. Tämähän ei ole varsinaisesti toiminut Vuoreksessa, ja ei ole aihetta uskoa, että se muuttuneiden asumistoiveiden maailmassa toimisi muuallakaan. Melkoista tieinfraakin tuo vaatisi oikeastaan kaikissa skenaarioissa.

Helpommalla ja halvemmalla päästäisiin, jos rakennettaisiin vain yhdyskuntarakennetta täydentävästi. Koska pormestariohjelmassa valmistelusta on kuitenkin sovittu, niin nyt valmistellaan, ei siinä.

 

Prosessin talousseuranta, tammi-huhtikuu 2015

Kohtuullisen hyvin budjetissa mennään.

 

Maankäytön suunnittelu melualueilla

Käytännössä tarkoittaa meluselvityksen tekemistä alueilla, joissa tontin rajalla melu on yli 60 db. Käytännössä siis ainakin suurin osa täydennysrakentamisesta tulee selvittelyn piiriin, jolloin ajattelisi, että näitä selvityksiä kannattaisi tehdä urakalla. Linjauksissa on ajateltu, että meluselvitysten teko otetaan huomioon jo yleiskaavavaiheessa, joten periaatteessa tämä on mahdollista hoitaa kustannustehokkaasti.

Sinänsä mielenkiintoinen ajatus on hiljaisten alueiden (melutaso keskimäärin alle 45 db) säilyttäminen jatkossakin. Käytännössä tämän pitäisi tukea esimerkiksi autottomien alueiden syntyä.

 

Kaava-asiat, mm. tontinjako Uusikylässä

Ei erityistä tällä kertaa

 

Katusuunnitelma, Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun liittymä

Ajatuksena on lisätä kääntyminen Rieväkadulle, joka helpottaa itse Prisman liittymän järjestelyjä. Samalla nopeusrajoitus liittymäalueella putoaa 50 km/h:hon, joka tuo alueelle lisää kadunomaisuutta. Samoin kuin suunnittelutyön yhteydessä jyrkentyneet kääntymiskulmat. Polkupyöräilijät ovat jättäneet sinänsä aiheellisen muistutuksen lumenkaatopaikalle menevän liittymän korotuksesta, mutta en oikein näe sitä riittäväksi syyksi suunnitelmaa palauttaa.

Yhden autoliittymän hinta-arvio on muuten taas 650 000 euroa. Siinä voi vertailla, kuinka paljon pyörä- tai kävelytietä saisi samalla rahalla.

rieväkatu