Mielipide AL:ssä 7.4. Kärjekäs otsikko on lehden, ja laitan tähän lyhentämättömän version.

Martti Nappari (AL 1.4.2015) vaati kirjoituksessaan autoja takaisin
Tampereen Hämeenkadulle. Napparin teksti perustuu monelta osin
sellaisiin ajatuksiin kaupungin toiminnasta, joita on syytä oikaista.

Ensinnäkin on harhaanjohtavaa, että  Tampereen keskustan pitäisi olla
“samaan tapaan” yksityisautoilun saavutettavissa kuin lähes kokonaan
autoiluun perustuvan keskustan ulkopuolisen kaupan. Kaupungin
keskustaa ei voida ajatella samoista lähtökohdista kuin
automarketteja. Keskustan tila – ihmisten asunnot, kivijalkakaupat ja
yleiset tilat, on liian arvokasta jotta sitä voitaisiin uhrata
pysäköintikentiksi samaan tapaan kuin kaupungin laitamien  peltoja.
Jos haluamme Tampereen menestyvän kasvukeskuksena jatkossakin, on
kaupungin kasvuun myös hyvä suhtautua tuorein ajatuksin.

Napparin tekstin toinen erikoisuus on ajatus Hämeenkadusta
tamperelaisen autoilun luontaisena pääväylänä. Kun käytettävissä on
rajallinen määrä tilaa, tulee se käyttää mahdollisimman tehokkaasti.
Kun tutkimuksissa on vertailtu erilaisille liikennemuodoille
varattujen kaistojen kapasiteettia, on henkilöautoille varattu kaista
selvästi kävelyä, pyöräilyä, tulevaa ratikkaa tai bussiakin
tehottomampi.

Eri kulkumuotojen kaistojen välityskykyvertailu
Eri kulkumuotojen kaistojen välityskykyvertailu

Tampereen liikenneratkaisut on tehty, aivan oikeutetusti, myös
autoilijoita kunnioittaen: jo nykyisellään keskusta on saavutettavissa
erinomaisesti esimerkiksi Hämpin parkkia hyödyntämällä.
Tulevaisuudessa maanalainen pysäköintitila tulee entisestään
lisääntymään.

Mielikuva henkilöautoilun ylivoimaisuudesta on nimittäin vahva: jo
vuosituhannen alussa Tampereella tehdyt tutkimukset osoittavat, että
esimerkiksi keskustan yrittäjät arvioivat henkilöautoilla saapuvien
asiakkaidensa määrän reilusti yläkanttiin – samalla kun muut
kulkumuodot aliarvioidaan. Kaupunkia tulee suunnitella myös muiden
kuin näkyvimpien ja äänekkäimpien ehdoilla.

Pääasiassa yksityisautoiluun perustuva kaupunki on osoittautumassa
historialliseksi välivaiheeksi, jossa keskustelu Hämeenkadusta
näyttäytyy yhtenä symbolina. Jotta voimme välttää menneet virheet,
tulee huomio jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän tutkimuksiin
perustuvaan kaupunki- ja liikennesuunnitteluun. Menestyvä Tampere on
nimittäin merkittävä paitsi tamperelaisille itselleen, myös
Pirkanmaalle ja Suomelle laajemminkin. Asenteiden päivittämisen ohella
tämä vaatii niin poliittista tahtoa kuin rohkeutta investointeihin
paikallisesti ja valtakunnallisesti.