Olen havainnut viime aikoina, että blogin aihepiirejä on lopulta vaikea hallita: kaupunkipolitiikan ja yhdyskuntalautakunnan listojen avaamisen ohelle viime aikoina on tullut mukaan eduskuntavaaliohjelmani. Pyrin kategorisoimaan kirjoitukset etsimisen helpottamiseksi, mutta ehkä olennaisempaa on havaita, että politiikassa eri tasot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun haluamme tehdä hyvää kaupunkipolitiikkaa Tampereelle, tarvitaan siihen valtioneuvostolta linjauksia ja eduskunnalta lakeja.