Ajankohtaiset asiat

Ajankohtaisissa asioissa ehkä tärkeimpänä on pysäköintipolitiikka, josta on tullut luonnos (ei julkinen). Olen esitykseen pettynyt – minkäänlaista edistysaskelta kohti markkinaehtoisuutta ei oltaisi ottamassa, vaan nykyisellä normituksella mentäisiin eteenpäin. Lähtökohdat aiemmista esityksistä ovat muuttuneet, eikä tämä ole hyväksyttävissä

Kuntalaisaloite Viistokadun palautuksesta

Heh heh. Ei jatkoon. Mutta on sanottava, että hivenen ripeämmin nämä aloitteet pitäisi käsitellä (tämä on jätetty v. 2011).

Tesoman EHYT-yleiskaava

”Sitä päivää te roistot ette tule näkemään, että pilaisitte
Virontörmän ja Tesomajärven rannan uusilla taloillanne!”

nimetön kansalaispalaute

Tästä kävimme keskustelua viime kerralla. Tesoma (nyk. 7700 asukasta) täydentyisi 4500 asukkallaa näillä suunnitelmilla. Mitä kansalaispalautteeseen tulee (josta ylläoleva on hyvä esimerkki), Tesomajärven ranta on ajateltu jo jättää uusissa suunnitelmissa rakentamatta.

Muuten olen sitä mieltä, että suunnitelmat ovat hyviä, eikä kauheasti asiassa pitäisi jarrutella. Erityisen olennaista olisi saada Tesomalle seisake lähijunaa varten, ja ehkäpä tähän esitettyä urbaanimpi tila. Näin virkistysreitit, jotka ovat monien ihmisten huolena, voisi säilyä samalla paremmin Tesomajärven ympäristössä.

Samalla Tesoman sosiaalinen status, josta yleisesti oltiin huolissaan, voisi selvästi nousta, jos kaupunkimaisuuteen uskallettaisiin nojata.

Petsamon suojelukaava

Tämä on palautunut lautakuntaan teknisten määräysten osalta. Asiasta ollaan (ymmärrettävästi) oltu paljon yhteyksissä lautakuntaan. Erityisen huolissaan ollaan oltu siitä, saako tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakentaa uuden vastaavan, ja samoin tontinvuokraperiaatteista.

Nythän kaavaan on lisätty lauseke: ”suojeltu rakennus määrittää lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen, kattomuodon ja julkisivumateriaalin.” Neliömääristä tässä ei puhutan, joten pitää vielä selvittää asia, jotta itse asiassa se tärkein huoli tulee vastatuksi.

Muuten kaava on ollut tekeillä niin kauan ja hartaasti, että viivytyksiin ei ole oikein syytä.

Ojalan yleiskaavan hyväksyntä

Kohtuullisen kalliiksi tulee taas uuden asuinalueen raivaaminen kaupunkirakenteesta metsään päin. Toisaalta, jos/kun tämä tehdään, vähenee tarve Nurmi-Sorilalle entisestään, joka olisi puolestaan suurempi vahinko.

Sellainen yleinen ajatus tulee tässäkin mieleen, että tässäkin muuten Ojalan keskustan palvelut turvataan kerrostaloasumisella. Näin omakotitaloasukkaiden palvelut turvataan sillä asumisella, jota esimerkiksi palautteissa usein kauhistellaan. Tämä sinänsä arvottamatta eri asumismuotoja, kunhan vain sanoin.

Luonnonsuojelullisessa mielessä ongelmia on jonkun verrankin, ja suojelumerkintöjä olisi hyvä saada aikaiseksi.