Kokous meni pitkälti esityslistan mukaan. Pari huomiota asioihin, joiden en kuvitellut nousevan pinnalle.

Rinnekatu 2 (Pispala), poikkeuslupa uuden rakennuksen rakentamiseksi

Jäi pöydälle esityksestäni.  Tässähän on ollut keskustelua, että sinänsä tiukan rakennussuojelun piirissä olevassa Pispalassa saattaa esiintyä kannustimia jättää rakennuksia joskus huonolle hoidolle, jotta sitten ne voidaan purkaa ja rakentaa (isompi tai nykyaikana arvokkaampi) uusi rakennus tilalle.

Yksittäistapauksissa tällaisiin motiiveihin on toki vaikea ottaa kantaa, eikä siihen pitäisi olla syytäkään.

Jotenkin vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kohteesta saadaan kelpoa ilman aika kovia toimenpiteitä, joten suojelua voi olla vaikea tontinomistajalta edellyttää. Tällöin mennään päätösesityksen mukaan. Mutta nyt paikalla tulee vielä vierailtua ja asioita tuumailtua.

Teiskon yksityisteiden valaistus

Hyväksyttiin, tosin varustettuna ponnella että eräisiin julkisiin rakennuksiin Teiskossa pitäisi katuvalot kaupungin edelleen hoitaa. Ei iso kustannus kokonaisuuden kannalta.

Keskusta, perussuomalaiset ja kaksi kokoomuslaista äänestivät sen puolesta, että asia olisi palautettu uudelleen valmisteluun (implisiittisesti siis sen puolesta, että kaupunki edelleenkin hoitaisi yksityisteiden katuvalaistuksen). Antaa kuvaa lähinnä siitä, että mitkä kaikki asiat eräiden tahojen mielestä kuuluvat kaupungin vastuulle. Ilmeisesti aika monenlaiset.