Kirjoitus julkaistiin Aamulehdessä otsikolla ”Tammelan asuntojen arvo nousee” 9.7.2014.

Tammelan pallokenttä ja naapurusto nykytilassaan. On vaikea uskoa, että tämän täytyisi olla lopullinen tilanne.

Satu Närväinen jatkaa (AL 2.7.) Tammelan stadioniin ja sen yhteydessä suunniteltuun lisärakentamiseen liittyvää keskustelua. Närväisen mukaan Tammelan stadionin yhteydessä ei tule toteuttaa lisärakentamista.

Närväisen puheenvuorossa esiintyy kuitenkin vääriä oletuksia esimerkiksi sen suhteen, että täydennysrakentaminen laskisi kaupunginosan arvoa. Esimerkit uusien asuntojen vaikutuksista vanhojen asuntojen hintoihin ovat kuitenkin olleet päinvastaisia.

Itsekin vain sadan metrin päässä stadionista asuvana olen Närväisen kanssa samaa mieltä siitä, että kaupunginosan tulee palvella ensisijaisesti sen asukkaita. Valoisa tulevaisuus edellyttää kuitenkin
avointa mieltä myös kaupunginosan kehitykselle: kun asumisväljyys on kasvanut, vaatii nykyinenkin palvelutaso myös uusia asuntoja. Tästä hyötyvät nykyisten asukkaiden lisäksi ne tulevat tammelalaiset, joiden mielipidettä ei voida useinkaan tavoittaa.

Eri kirjoituksissa esitetyt ajatukset Tammelan rumentumisesta tympeän betoniseksi ovat myös erikoisia. Tammelan asukastiheys on nykyisellään vain noin puolet esimerkiksi Helsingin Punavuoresta tai Harjusta, joiden suosio asuinpaikkana on viime vuosina jatkanut kasvuaan.

Samalla Närväisen mainitsema Tammelalle ominainen vehreys on mahdollista säilyttää – kunhan lisärakentamiseen liitettyjä velvoitteita kevennetään. Viheralueisiin on mahdollista panostaa
enemmän, kun täydennysrakentaminen kohdistuu pääasiassa parkkikenttiin. Samalla viheralueille tulee enemmän käyttäjiä, ja näidenkin palvelutasoa voidaan parantaa. Tampereelle kipeästi kaivatun
jalkapallostadionin yhteydessä toteutettava lisärakentaminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet.