Pitkä lista (materiaalia noin tuhat sivua), paljon asioita.

Toiminta- ja talousseuranta

Ei erityistä: sekä tulojen että menojen ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempina.

Lassi Kalevan (ps.) yms. aloite Rantaväylän tunnelin kustannus- ja työllisyysvaikutuksista

Ihan asiallinen vastaus: allianssimalli perustuu eri osapuolten keskinäiseen tarkkailuun. Itseni on hieman vaikea ymmärtää, miksi työt pitäisi tilata juuri Tampereelta: jos kaikki muutkin toimisivat maailmasssa niin, olisi tamperelaisten yritysten aika vaikea saada urakoita muualta. Sinänsä on hyvä, että strategisiin hankkeisiin kiinnitetään tarkempaa huomiota, ettei strategisuuden varjolla ujuteta mitä tahansa kustannuksia mukaan.

Kalevan Prisman kaava, asettaminen nähtäville

Havainnekuva Prisman kaavasta. Olen merkinnyt kuvan oikeaan alareunaan punaisella kevyen liikenteen sillan, joka olisi hyvä saada normitetuksi heti kaavaan. Samoin kaupunkikuvallisesti tärkeä aukio halutaan näemmä ympäröidä parkkipaikoilla, jota on vaikea niellä.

Nythän on niin, että minulla on hieman vaikeuksia uskoa hankkeeseen, jossa Prisman kerrosala käytännössä tuplataan. Kaavan rakennusoikeuksiin sisältyy mm. 28 200 m2 erikoiskaupan kerrosalaa ja 41 300 m2 pysäköintitilaa. Pysäköintitilan kasvattaminen on kyllä johdonmukaista, koska kerrosalan kasvattaminen tapahtuu nykyisen parkkikentän päälle. Mutta kuinka kummassa juuri erikoiskauppaan riittäisi kysyntää tulevaisuudessa, jossa erityisesti keskiluokan ostovoima ei ole kasvamassa ja nettikaupan suhteellinen suosio ei näytä laantumisen merkkejä. Onneksi paikalla on POK:n edustaja kysymyksiin vastaamassa.

Poliitikkojen asia ei ole tietenkään lopullisesti kyseenalaistaa yritysten suunnitelmia: hehän siinä riskin ottavat. Kaupungin kannalta riski on merkittävä silloin, jos alueen kehittäminen ei sitten tapahdukaan – kuten on tapahtunut mm. Ratinan kauppakeskuksen yhteydessä.

Mitä itse kaavaan tulee, pari huomiota:

 1. Havainnekuvassa (yllä) on jätetty varaus tielle myös Rieväkadun liittymästä itäänpäin (ajoituksena n. 2030-luku). Voidaan jättää, en millään usko sen toteutuvan. Jännittävä ajatus sen sijaan olisi pohdiskella lähijunaliikenteen toteutumista Vuohensillan seisakkeella.
 2. Mm. Ely-keskuksen muistutuksessa huomautetaan, että kevyen liikenteen reitit jätetään tässä vaiheessa turhan paljon toiveiden tasolle. Olen samaa mieltä: jo laajennuksen ensimmäisen osan yhteydessä pitäisi määrätä toteutuvaksi tontin sisäinen pyöräväylä, pohjoisempi pyöräparkki sekä hyvin pian myös silta yli Hervannan valtaväylän. Nykyinen järjestely Hervannan valtaväylän ylityksen suhteen on kestämätön.
 3. Kaupunkikuvaan liittyvät toimenpiteet tulee ottaa tarkkaan valvontaan. Tulevan toimistotornin ja Prisman viereen suunniteltu aukio on paitsi joukkoliikenteen solmukohta, myös alueellisesti tärkeä keskus päivittäisessä asioinnissa (vrt. esim. Hervannan kaupallinen keskusta).

Laukontorin paviljonki, asettaminen nähtäville

Kieltämättä hyvä, että tähän saadaan kehitetyksi jotain. Kaupunkikuvasta on tässäkin pidettävä aika ankarasti kiinni. Samalla on myös mahdollisuus kehittää alueen liikennejärjestelyjä: erityisesti tulee erotella kävely ja pyöräily paviljongin edessä esimerkiksi materiaalein tai reunakivetyksin. Muuten ilmeisenä uhkakuvana on paviljongin asiakkaiden ja Laukonsillalta tulevien pyöräilijöiden törmäykset.

Korvaava pyöräparkki tulee, tietenkin, järjestää purettavan tilalle.

Lentävänniemen keskustan eteläosa, kaavan nro 8354 hyväksyminen

Hieman ongelmallinen kaava: vanhat asukkaat vastustavat oikeastaan kategorisesti kerrostaloja (mm. jengiytyminen mainittu). Näinpä sitten kaavaehdotuksessa on pudotettu hieman kerrosalaa, jolloin tuloksena on osin kompromissi, jossa keskustamaisuus ei täysin toteudu. Uskon kuitenkin, että noin 800 uutta asukasta turvaa alueen palvelut tehokkaammin kuin mikään muu: asumisväljyyshän kasvaa Lentävänniemessä aivan samaan kuin muuallakin. Liiketiloja olisi saanut olla kaavassa rohkeamminkin kuin ehdotettu 460 kem2 ja rantapaviljongin on syytä olla fiksu, kun se kerran tehdään.

Huomiot kiinnittyvät oikeastaan lähinnä tulevaan liikennesuunnitteluun: paitsi kerrostaloihin, huolet kiinnittyvät alueen koulutien liikenneturvallisuuteen, jossa on jo nyt ollut ongelmia. Suojateitä ja kevyen liikenteen väyliä siis tarvitaan. Ja jotenkin pitäisi vielä saada viestitetyksi, että yleensä suurin uhka oman lapsen koulutielle ovat ne toiset vanhemmat, jotka ovat myös tuomassa lapsiaan kouluun.

Nirvankadun kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma Koivistonkylässä

Tärkeähkölle eri kaupunginosia yhdistävälle osuudelle laitettu harmillisesti yhdistetty kevyen liikenteen väylä. Näistä pitäisi päästä jo eroon – eli periaatteellinen keskustelu pyöräväylien suunnittelusta jatkunee.

2 thoughts to “Yhdyskuntalautakunnan lista 27.5.

 • Norski

  Kevyenliikenteen silta Hervannan valtaväylän yli kuulostaa hyvältä. Itse poljen pyörällä päivittäin Prisman ohi Järvensivuntielle ja olen (ehkä hiukan epärealistisestikin) miettinyt, miten esim. Järvensivuntiestä voitaisiin tehdä itäisistä kaupunginosista keskustaan johtava pyöräbaana, joka noudattelisi ratalinjausta. Sen puolesta puhuisi pienet korkeuserot. Kaupungin päässä baana tulisi suoraan Yliopistolle. Järvensivuntie on toki ahdas ja pyöräbaana vaatisi varmaankin järjestelyjä auto- ja bussiliikenteeseen.

  Tähän baana-ajatukseen liittyy tuo kevyenliikenteen silta. Kannattaa siis pitää mielessä, ettei tuo silta ole välttämättä ainoastaan reitti Prismalle, vaan mahdollisesti myös keskustan suuntaan.

  Tässä vielä kartta, joka kertonee lisää tästä ajatuksesta. https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zBi4DIxvLBqo.k7XwszWxKTk8

  • Jaakko Stenhäll

   Joku baanahan tarvittaisiin sisääntuloväyläksi kaupunkiin, mutta linjauksenahan tuo Järvensivuntie on haastava (vaikkakin parempi kuin Kalevanharjun hikimäki). Mutta tosiaankin tuo silta on muutakin kuin reitti Prismalle – sehän olisi aivan olennaisesti parempi reitti mm. Hervantaan kuin kulku Sammon valtatien risteyksestä.

Comments are closed.