Melko yllättäen monet hienoimmista saamistani sähköposteista tulevat Tampereen Valma-verkkopalvelusta, jota kautta välitetään lautakuntalaisille kaupunkilaisten mielipiteet valmisteilla olevista asioista. Valman toimintaperiaate on, kaikkien hyvien järjestelmien tapaan, aika yksinkertainen: valmisteltavista asioista tulee foorumin sivuille oma aiheensa, johon liittyviä mielipiteitään kaupunkilaiset voivat lähettää yksinkertaisella lomakkeella.

Vaikka palautteita tulee hyvin erilaisilta ihmisiltä, niissä keskitytään useimmiten asiaan: koska palautetta voi antaa myös anonyymisti, ovat turhat kiertelyt, kaartelut sekä kohteliaisuudet vähissä. Yleissävy on näin ollen kriittinen, kuten tietenkin kuuluu ollakin. Maailmahan ei ole vielä valmis. Kaikesta huolimatta palautteita on miellyttävä lukea, vieläpä kun perinteisistä yleisötilaisuuksista tutut maanvaivat ja ammattivalittajat ovat vähemmistössä.

Aina on kuitenkin varaa parantaa. Samalla kun Tampere avaa tietoaineistojaan entistä enemmän, voisi myös päätöksentekoa avata rohkeammin.

Itselläni on tähän kaksi ideaa. Jatkossa valmisteltavat asiat, silloin kun mahdollista, kannattaisi asettaa suoraan karttapohjalle paikkatietoineen*. Kaupunkilaiset voisivat käydä katsomassa juuri heitä kiinnostavilla alueilla tapahtuvaa kehitystä. Kun asioiden esittely tapahtuisi karttapohjaisesti, olisi kaupunkilaisen helppo ottaa kantaa moneen asiaan yhdellä vierailulla nykyisen pdf-tiedostojen selailun sijaan.

Samalla kun paikkatietojen lisäämisen lähdetään, pitää prosessin toimia myös toiseen suuntaan. Kun esimerkiksi yhdyskuntalautakunta päättää kaavasta tai ikäihmisten lautakunta vanhainkodista, voidaan päätöksen liittää paikkatieto samaan karttapohjaan**. Kaupunkilaisilla olisi ajantasainen tieto omalla alueellaan, ja koko kaupungissa, tapahtuvista asioista. Esimerkiksi viime vuonna valmistuneeksi tarkoitettu Teiskontien pyörätie ei pääsisi valumaan unholaan, kun siitä muistutettaisiin jatkuvasti yhteisellä kartalla.

Mallia voisi ottaa vaikka Chicagosta, jossa on annettu ideoiden lentää – kuten vaikkapa oheinen kartta siitä, miltä oma asuinalue näyttäisi Simcityssä.

 Ihmisiäkään ei kannata unohtaa. On ilmeistä, että nuoremmilla ja koulutetuimmilla ikäryhmillä on usein paremmat valmiudet saada äänensä kuuluviin. Monet kaupungin kannalta keskeiset ikäryhmät, kuten ikääntyneet tai maahanmuuttajat, tarvitsevat osallistumisensa pohjaksi hieman tukea. Sama verkkoon pohjautuva palautekanava toimisi kuitenkin periaatteessa heillekin.

Tässä avuksi voitaisiin ottaa vaikkapa Tampereen kaupungin Nettinysse, jolla kaupunkilaiset voitaisiin tavoittaa heidän omilla kulmillaan. Kun palautetta saisi antaa ensimmäisen kerran avustettuna, olisi kynnys myöhempää käyttöä varten matalampi.

Tulevaisuuden poliittinen keskustelu tapahtuu joka tapauksessa hyvin pitkälti verkossa: uudet ajatukset, aloitteet ja ajatukset punnitaan sosiaalisessa mediassa ennen ja jälkeen virallisen päätöksenteon. Kaupungin tehtävä on liittää myös virallinen päätöksenteko tähän keskusteluun mukaan. Tamperelaisen demokratian parhaat päivät ovat vielä edessämme.
*) Hyvät ideat eivät tietenkään koskaan ole täysin omaperäisiä. Samanlaista mallia on myös ehdottanut kaupunginvaltuutettu, verkkodemokratian esitaistelija ja yleisajattelija Erkki Perälä Helsingistä.
**) Asia tulee itse asiassa vielä pian ajankohtaiseksikin, Tampereen kaupungin uudistaessa päätöstietojärjestelmäänsä.