Ajattelin tarjota allaolevaa alunperin Aamulehden mielipidepalstalle, johon kootaan ehdokkaiden mielipiteitä vanhuspalveluihin liittyen. Mietin kuitenkin, että ehkä parempi jos vihreiltä edustettuna olisi joku profiililtaan hieman erilainen ehdokas. 

On ilmeistä, että väestön ikääntyessä erilaiset asumisen tukipalvelut kasvavat. Kun suuret ikäluokat vanhentuvat, tarvitaan vähän kaikenlaista hoivaa aina kevyestä palveluasumisesta laitoshoitoon. Kun väkeä on paljon, resurssit ovat niukat ja tarpeet vaihtelevat, kannattaa markkinat ottaa asian hoitamiseen mukaan.

Eräs sovellutus näistä on palvelusetelit. Tampereellakin niitä käytetään maksusitoumuksina, joiden avulla ikäihmiset voivat itse valita oman asuinpaikkansa ja palvelunsa yksityisiltä palveluntarjoajilta, myös Tampereen ulkopuolelta. Asumisen kaltaisissa henkilökohtaisissa valinnoissa onkin luontevaa, että ihmisille itselleen jätetään mahdollisimman suuri päätäntävalta. En pitäisi mitenkään mahdottomana sitäkään, että joku lähtisi palvelusetelin avulla eläkepäivikseen vaikka Viroon.

Ongelmatkin ovat kuitenkin aika ilmeisiä. Useimmissa tuetun palveluasumisen vaihtoehdoissa palvelusetelin tuoman maksusitoumuksen lisäksi vanhuksilta edellytetään oman rahan käyttämistä. Tämä johtaa helposti siihen, että palveluseteleillä lisätään vain hyvätuloisten vanhusten mahdollisuuksia. Palveluseteliä tulisikin käyttää taiten: kaupungin palveluntarjoajiksi hyväksyttäviltä yrityksiltä tulisikin vaatia myös ainakin yksi sellainen palveluvaihtoehto, joihin myös vähävaraisilla vanhuksilla olisi pääsy. Tällöin kilpailu hyödyttäisi muitakin kuin hyvätuloisia vanhuksia.