Aamulehdessä oli artikkeli siitä, kuinka paljon eri kunnat käyttävät kulttuuripalveluihin suhteessa väkilukuun. Referoin listan Tampereesta ja ympäryskunnista tähän:

  • Kangasala 0 euroa / as. (tässä lienee joku tilastointipuute)
  • Lempäälä 7 euroa / as.
  • Ylöjärvi 9 euroa / as.
  • Pirkkala 14 euroa / as.
  • Nokia 21 euroa / as.
  • Tampere: 45 euroa / as.

Monissa osissa maata kuntauudistusta puolustellaan sillä, että pienillä kunnilla ei ole varaa kuin lakisääteisiin tehtäviin, jolloin kaikki kiva ja ylimääräinen jää toteuttamatta. Tampereen ympäryskunnissa pienemmillä kunnilla liikkumavara on varmasti tältäkin pohjalta pienempi, mutta onhan tuo ero nyt sekin huomioonottaen aika järkyttävä. Jotakin olisi tehtävä, sillä nykyisellään tamperelaisten 45 eurosta varmasti useampi menee suoraan ympäryskuntien kulttuuriharrastuksen subventointiin.

Se ei ole oikein reilua, eikä toisaalta järkevääkään. Erilliset (ja pienet) yksiköt naapurikunnissa ovat omiaan kuluttamaan verorahoja vielä suhteessa enemmän hallinnointiin, joka entisestään lisää eroja kuntien välillä. Ilman Suur-Tamperettakin asialle olisi varmasti mahdollista jotain tehdä – uudessa kuntarakenteessa tietenkin vielä paljon enemmän.