Alla mielipide, joka julkaistiin Aamulehdessä tänään.


Kustannusala toistamassa musiikkiteollisuuden virheitä

Aamulehden sunnuntaisessa (14.11.) artikkelissa kustannusyhtiöiden
WSOY ja Gummerus edustajat kertoivat yhtiöidensä julkaisevan tulevat
sähkökirjansa drm-kopiosuojauksella varustettuina. Kopiosuojauksella
varustettujen sähköisten kirjojen ostajien oikeudet ovat oleellisesti
heikommat kuin painettujen kirjojen, eikä tekniikalla laitonta
kopioimista ole pystytty juuri estämään musiikki- tai
elokuvateollisuudessakaan. Käyttäjien halukkuus ostaa osin tärveltyjä
ja epäyhteensopivia tuotteita on tosin saatu pienenemään.

Aamulehden jutussa kustantajat myös väittävät, että kustannusprosessi
ei kokonaisuudessaan tule juuri paperikirjaa halvemmaksi. Tämä on
erikoista, ottaen huomioon hintojen halpenemisen esimerkiksi
sähköisissä lehdissä ja musiikissa. Kustantajien viestinä näkyy
enemmänkin olevan haluttomuus muuttaa liiketoimintaa teknologisen ja
kulttuurisen murroksen edessä. Kirjojen jakelu ja markkinointi on
kuitenkin uudessa välineessä ratkaisevasti erilaista kuin fyysisten
kirjojen kuljettaminen vakiintuneisiin kauppapaikkoihin. Vanhaan
jakeluketjuun tarrautumisella voi olla tuhoisat seuraukset.

Uudessa marrkinatilanteessa ratkaisut ovat onneksi kustantajia enemmän
kuluttajien käsissä. Mikäli vanhoilla kustantamoilla ei ole kykyä
lukea ajan merkkejä, on helppo nähdä uusien pienkustantamoiden
korjaavan myös sähkökirjojen mahdollistavan uuden liiketoiminnan
hyödyt. Kaunokirjallisuuden lisäksi on odotettavissa, että
lähitulevaisuudessa myös oppikirjat muuttuvat todennäköisesti
sähköisiksi, joko uusien tai vanhojen kustantajien toimesta. Onkin
perusteltua, että myös valtio ja kunnat hankintojen tekijöinä pitävät
oikeuksistaan kiinni valitsemalla vain kopiosuojauksesta vapaita
oppimateriaaleja.