Kuntavaaliteesit

Lisää ajankohtaisia teemoja kuntavaaleihinkin liittyen löydät blogistani.

Sujuvaa liikennettä

Panostetaan joukkoliikenteeseen, mikä helpottaa kaupunkilaisten arkea sekä vähentää ruuhkia. Jatketaan ratikan suunnittelua uusille alueille kuten Hatanpäälle, ja parannetaan bussilinjaston palvelutasoa. Vähäpäästöiseen liikenteeseen panostaminen on kaupungin tärkeimpiä ilmastotekoja.

Parannetaan pyöräväylien laatua, jotta pyörällä liikkuminen olisi varteenotettava vaihtoehto ympäri vuoden. Tarvitsemme baanan keskustasta Hervantaan.

Laajennetaan kävelykeskustaa uusille alueille Kalevassa, Tammelassa ja Amurissa. Tehdään kävelypainotteisesta arjesta sujuvaa koko kaupungissa. Koululaisten on voitava tehdä matkansa pyöräillen tai kävellen.

 

Kaupunkilaista asumista

Paras kaupunki on sellainen, jossa voivat asua kaikki ihmisryhmät elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Kaupungin on vapautettava ihmiset elämään elämäänsä omalla tavallaan.

Rakennetaan kaupungista turvallinen kaikille asua, olla ja liikkua – niin lapsille, aikuisille kuin ikäihmisillekin. Lähipuistot ja virkistysalueet ovat tärkeitä jokaiselle.

Kaupunkia on rakennettava lisää ihmisten ehdoilla. Autottomuus on arkea yhä useammalle, ja tämä tulee ottaa huomioon niin kaupungin investoinneissa kuin rakentamisen määräyksissäkin. Panostaminen hyvään arkkitehtuuriin ja kivijalkaliikkeisiin tekee kaupungista viihtyisän niin asukkaille kuin turisteillekin.

 

Investointeja tulevaisuuteen

Sujuva arki kuuluu kaupunkiin. Laadukkaiden palveluiden tulee olla kaikkien ikäryhmien saavutettavissa koko kaupungissa, lähiöissä ja keskustassa.

Tulevaisuudessa kunnalla on erilaiset tehtävät, ja palveluita tulee uudistaa investoimalla asiakaslähtöisyyteen. Kulttuuri on olennainen vetovoimatekijä ja hyvinvoinnin lähde, johon kasvavan kaupungin tulee panostaa.

Päivittäisten palveluiden tulee olla lähellä, ja harvemmin käytettävien tulee olla hyvin saavutettavissa. Panostamalla oikein toteutettuun digitalisaatioon voidaan palveluita toteuttaa uusilla tavoilla ja kustannustehokkaasti.”

 

Jaakko tietää, miten ympäristö ja luonto pitää huomoida päätöksenteossa – ja silloin kun ei tiedä, ymmärtää kysyä”Jere Nieminen,  ympäristöpolitiikan tutkija

”Arvostan Jaakon toimintaa kunnallispolitiikassa niin siviilielämässäni kuin työssäni kohtaamieni aivan keskeisten teemojen vuoksi: kestävät ratkaisut tamperelaisten arjessa mahdollistetaan pitkälti fiksun kaupunkikehityksen kautta.

Kaupunkilaisten tapa asua, liikkua ja viihtyä elää ajassa ja siksi myös päätöksenteossa tarvitaan modernia näkemystä. Asioiden tilaa ei pidä ottaa annettuna! Jaakko on painanut päättyvällä vaalikaudella järjettömän kovaa duunia kestävämmän kaupungin eteen yhdyskuntalautakunnassa. Toivon todella sen saavan jatkoa!” Sanna Mari Huikuri, kestävän kehityksen suunnittelija, kaupunkilainen Amurista

”Jos Stenhällin kaltaisia olisi maakuntapääkaupungeissa enemmänkin, meillä Helsingissä asuntojen hinnat eivät olisi niin kalliita. Urbaania elämää arvostavien ei tarvitsisi kaikkien muuttaa Helsinkiin.” Osmo Soininvaara, emerituskansanedustaja (vihr.)